ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า urani urani
 • การออกเสียงคำว่า copar copar
 • การออกเสียงคำว่า fluor fluor
 • การออกเสียงคำว่า brom brom
 • การออกเสียงคำว่า liti liti
 • การออกเสียงคำว่า lawrenci lawrenci
 • การออกเสียงคำว่า ain ain
 • การออกเสียงคำว่า auri auri
 • การออกเสียงคำว่า rodi rodi
 • การออกเสียงคำว่า tel·luri tel·luri
 • การออกเสียงคำว่า pal·ladi pal·ladi
 • การออกเสียงคำว่า beril·li beril·li
 • การออกเสียงคำว่า tal tal
 • การออกเสียงคำว่า talli talli
 • การออกเสียงคำว่า Calc Calc
 • การออกเสียงคำว่า àstat àstat
 • การออกเสียงคำว่า timbal timbal
 • การออกเสียงคำว่า vas vas
 • การออกเสียงคำว่า fer fer
 • การออกเสียงคำว่า cer cer
 • การออกเสียงคำว่า seleni seleni
 • การออกเสียงคำว่า titani titani
 • การออกเสียงคำว่า roentgeni roentgeni
 • การออกเสียงคำว่า protactini protactini
 • การออกเสียงคำว่า xenó xenó
 • การออกเสียงคำว่า silici silici
 • การออกเสียงคำว่า tuli tuli
 • การออกเสียงคำว่า radi radi
 • การออกเสียงคำว่า sodi sodi