ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า xuclamel xilosti xuclamel xilosti
 • การออกเสียงคำว่า viliandre viliandre
 • การออกเสียงคำว่า verònica latifòlia verònica latifòlia
 • การออกเสียงคำว่า xuclament alpí xuclament alpí
 • การออกเสียงคำว่า vimetera vimetera
 • การออกเสียงคำว่า vern vern
 • การออกเสียงคำว่า xuclament negre xuclament negre
 • การออกเสียงคำว่า viola boscana viola boscana
 • การออกเสียงคำว่า vícia de bardissa vícia de bardissa
 • การออกเสียงคำว่า violeta de pastor violeta de pastor
 • การออกเสียงคำว่า verònica austríaca verònica austríaca
 • การออกเสียงคำว่า verònica camedris verònica camedris
 • การออกเสียงคำว่า verònica de muntanya verònica de muntanya
 • การออกเสียงคำว่า trepó pulverulent trepó pulverulent
 • การออกเสียงคำว่า valeriana pirenaica valeriana pirenaica
 • การออกเสียงคำว่า tormentil·la tormentil·la
 • การออกเสียงคำว่า valeriana tuberosa valeriana tuberosa
 • การออกเสียงคำว่า ussona ussona
 • การออกเสียงคำว่า Vecera Vecera
 • การออกเสียงคำว่า tora groga tora groga
 • การออกเสียงคำว่า troanella troanella
 • การออกเสียงคำว่า segell de Salomó segell de Salomó
 • การออกเสียงคำว่า saxífraga mitjana saxífraga mitjana
 • การออกเสียงคำว่า saulic saulic
 • การออกเสียงคำว่า server server
 • การออกเสียงคำว่า saxífraga de cinc dits saxífraga de cinc dits
 • การออกเสียงคำว่า talictre alpí talictre alpí
 • การออกเสียงคำว่า saüquer saüquer
 • การออกเสียงคำว่า siva de terra siva de terra
 • การออกเสียงคำว่า saxífraga nervosa saxífraga nervosa