ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

หมวดหมู่: anatomia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia

 • การออกเสียงคำว่า tars tars
 • การออกเสียงคำว่า peroné peroné
 • การออกเสียงคำว่า ròtula ròtula
 • การออกเสียงคำว่า fèmur fèmur
 • การออกเสียงคำว่า coxis coxis
 • การออกเสียงคำว่า sacre sacre
 • การออกเสียงคำว่า lumbar lumbar
 • การออกเสียงคำว่า dorsal dorsal
 • การออกเสียงคำว่า pelvis pelvis
 • การออกเสียงคำว่า costella costella
 • การออกเสียงคำว่า falange falange
 • การออกเสียงคำว่า metacarpià metacarpià
 • การออกเสียงคำว่า carp carp
 • การออกเสียงคำว่า cúbit cúbit
 • การออกเสียงคำว่า radi radi
 • การออกเสียงคำว่า húmer húmer
 • การออกเสียงคำว่า clavícula clavícula
 • การออกเสียงคำว่า escàpula escàpula
 • การออกเสียงคำว่า omòplat omòplat
 • การออกเสียงคำว่า canal medul·lar canal medul·lar
 • การออกเสียงคำว่า epífisi epífisi
 • การออกเสียงคำว่า diàfisi diàfisi
 • การออกเสียงคำว่า apòfisi apòfisi
 • การออกเสียงคำว่า vèrtebra vèrtebra
 • การออกเสียงคำว่า raquis raquis
 • การออกเสียงคำว่า medul·la medul·la
 • การออกเสียงคำว่า bulb raquidi bulb raquidi
 • การออกเสียงคำว่า capil·lar capil·lar
 • การออกเสียงคำว่า artèria artèria
 • การออกเสียงคำว่า cerebel cerebel
 • การออกเสียงคำว่า cervell cervell
 • การออกเสียงคำว่า mugró mugró
 • การออกเสียงคำว่า ungla ungla
 • การออกเสียงคำว่า dit petit dit petit
 • การออกเสียงคำว่า dit mig dit mig
 • การออกเสียงคำว่า dit anul·lar dit anul·lar
 • การออกเสียงคำว่า dit índex dit índex
 • การออกเสียงคำว่า dit gros dit gros
 • การออกเสียงคำว่า polze polze
 • การออกเสียงคำว่า canell canell
 • การออกเสียงคำว่า avantbraç avantbraç
 • การออกเสียงคำว่า colze colze
 • การออกเสียงคำว่า braç braç
 • การออกเสียงคำว่า planta planta
 • การออกเสียงคำว่า peu peu
 • การออกเสียงคำว่า turmell turmell
 • การออกเสียงคำว่า panxell panxell
 • การออกเสียงคำว่า cuixa cuixa
 • การออกเสียงคำว่า genoll genoll
 • การออกเสียงคำว่า cama cama
 • การออกเสียงคำว่า cul cul
 • การออกเสียงคำว่า periné periné
 • การออกเสียงคำว่า prepuci prepuci
 • การออกเสียงคำว่า escrot escrot
 • การออกเสียงคำว่า borrissol borrissol
 • การออกเสียงคำว่า engonal engonal
 • การออกเสียงคำว่า panxa panxa
 • การออกเสียงคำว่า ronyonada ronyonada
 • การออกเสียงคำว่า esquena esquena
 • การออกเสียงคำว่า tòrax tòrax
 • การออกเสียงคำว่า mamella mamella
 • การออกเสียงคำว่า pit pit
 • การออกเสียงคำว่า espatlla espatlla
 • การออกเสียงคำว่า estèrnum estèrnum
 • การออกเสียงคำว่า tabic tabic
 • การออกเสียงคำว่า narius narius
 • การออกเสียงคำว่า bigoti bigoti
 • การออกเสียงคำว่า barbeta barbeta
 • การออกเสียงคำว่า mentó mentó
 • การออกเสียงคำว่า amígdala amígdala
 • การออกเสียงคำว่า geniva geniva
 • การออกเสียงคำว่า campaneta campaneta
 • การออกเสียงคำว่า ullal ullal
 • การออกเสียงคำว่า queixal queixal
 • การออกเสียงคำว่า dent dent
 • การออกเสียงคำว่า boca boca
 • การออกเสียงคำว่า llavi llavi
 • การออกเสียงคำว่า galta galta
 • การออกเสียงคำว่า pòmul pòmul
 • การออกเสียงคำว่า pupil·la pupil·la
 • การออกเสียงคำว่า còrnia còrnia
 • การออกเสียงคำว่า nineta nineta
 • การออกเสียงคำว่า pestanya pestanya
 • การออกเสียงคำว่า parpella parpella
 • การออกเสียงคำว่า ull ull
 • การออกเสียงคำว่า pèl pèl
 • การออกเสียงคำว่า rínxol rínxol
 • การออกเสียงคำว่า serrell serrell
 • การออกเสียงคำว่า clatell clatell
 • การออกเสียงคำว่า oïda oïda
 • การออกเสียงคำว่า orella orella
 • การออกเสียงคำว่า templa templa
 • การออกเสียงคำว่า cabell cabell
 • การออกเสียงคำว่า ungles ungles