ภาษา:

ภาษากาตาลา

[ca]

กลับไปยังภาษากาตาลา

หมวดหมู่: anatomia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia

 • การออกเสียง : tars tars
 • การออกเสียง : peroné peroné
 • การออกเสียง : ròtula ròtula
 • การออกเสียง : fèmur fèmur
 • การออกเสียง : coxis coxis
 • การออกเสียง : sacre sacre
 • การออกเสียง : lumbar lumbar
 • การออกเสียง : dorsal dorsal
 • การออกเสียง : pelvis pelvis
 • การออกเสียง : costella costella
 • การออกเสียง : falange falange
 • การออกเสียง : metacarpià metacarpià
 • การออกเสียง : carp carp
 • การออกเสียง : cúbit cúbit
 • การออกเสียง : radi radi
 • การออกเสียง : húmer húmer
 • การออกเสียง : clavícula clavícula
 • การออกเสียง : escàpula escàpula
 • การออกเสียง : omòplat omòplat
 • การออกเสียง : canal medul·lar canal medul·lar
 • การออกเสียง : epífisi epífisi
 • การออกเสียง : diàfisi diàfisi
 • การออกเสียง : apòfisi apòfisi
 • การออกเสียง : vèrtebra vèrtebra
 • การออกเสียง : raquis raquis
 • การออกเสียง : medul·la medul·la
 • การออกเสียง : bulb raquidi bulb raquidi
 • การออกเสียง : capil·lar capil·lar
 • การออกเสียง : artèria artèria
 • การออกเสียง : cerebel cerebel
 • การออกเสียง : cervell cervell
 • การออกเสียง : mugró mugró
 • การออกเสียง : ungla ungla
 • การออกเสียง : dit petit dit petit
 • การออกเสียง : dit mig dit mig
 • การออกเสียง : dit anul·lar dit anul·lar
 • การออกเสียง : dit índex dit índex
 • การออกเสียง : dit gros dit gros
 • การออกเสียง : polze polze
 • การออกเสียง : canell canell
 • การออกเสียง : avantbraç avantbraç
 • การออกเสียง : colze colze
 • การออกเสียง : braç braç
 • การออกเสียง : planta planta
 • การออกเสียง : peu peu
 • การออกเสียง : turmell turmell
 • การออกเสียง : panxell panxell
 • การออกเสียง : cuixa cuixa
 • การออกเสียง : genoll genoll
 • การออกเสียง : cama cama
 • การออกเสียง : cul cul
 • การออกเสียง : periné periné
 • การออกเสียง : prepuci prepuci
 • การออกเสียง : escrot escrot
 • การออกเสียง : borrissol borrissol
 • การออกเสียง : engonal engonal
 • การออกเสียง : panxa panxa
 • การออกเสียง : ronyonada ronyonada
 • การออกเสียง : esquena esquena
 • การออกเสียง : tòrax tòrax
 • การออกเสียง : mamella mamella
 • การออกเสียง : pit pit
 • การออกเสียง : espatlla espatlla
 • การออกเสียง : estèrnum estèrnum
 • การออกเสียง : tabic tabic
 • การออกเสียง : narius narius
 • การออกเสียง : bigoti bigoti
 • การออกเสียง : barbeta barbeta
 • การออกเสียง : mentó mentó
 • การออกเสียง : amígdala amígdala
 • การออกเสียง : geniva geniva
 • การออกเสียง : campaneta campaneta
 • การออกเสียง : ullal ullal
 • การออกเสียง : queixal queixal
 • การออกเสียง : dent dent
 • การออกเสียง : boca boca
 • การออกเสียง : llavi llavi
 • การออกเสียง : galta galta
 • การออกเสียง : pòmul pòmul
 • การออกเสียง : pupil·la pupil·la
 • การออกเสียง : còrnia còrnia
 • การออกเสียง : nineta nineta
 • การออกเสียง : pestanya pestanya
 • การออกเสียง : parpella parpella
 • การออกเสียง : ull ull
 • การออกเสียง : pèl pèl
 • การออกเสียง : rínxol rínxol
 • การออกเสียง : serrell serrell
 • การออกเสียง : clatell clatell
 • การออกเสียง : oïda oïda
 • การออกเสียง : orella orella
 • การออกเสียง : templa templa
 • การออกเสียง : cabell cabell
 • การออกเสียง : ungles ungles