ภาษา:

ภาษากาตาลา

[ca]

กลับไปยังภาษากาตาลา

หมวดหมู่: anatomia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia

 • การออกเสียง : gola gola
 • การออกเสียง : nas nas
 • การออกเสียง : gland gland
 • การออกเสียง : pes pes
 • การออกเสียง : davallador davallador
 • การออกเสียง : davallant davallant
 • การออกเสียง : gorja gorja
 • การออกเสียง : llombrígol llombrígol
 • การออกเสียง : melic melic
 • การออกเสียง : braó braó
 • การออกเสียง : galet galet
 • การออกเสียง : Gallet Gallet
 • การออกเสียง : neulella neulella
 • การออกเสียง : úvula úvula
 • การออกเสียง : gargamelló gargamelló
 • การออกเสียง : clofa clofa
 • การออกเสียง : sofraja sofraja
 • การออกเสียง : garreta garreta
 • การออกเสียง : bescoll bescoll
 • การออกเสียง : carcanyell carcanyell
 • การออกเสียง : ganyot ganyot
 • การออกเสียง : carcabòs carcabòs
 • การออกเสียง : canyó canyó
 • การออกเสียง : canó canó
 • การออกเสียง : gargamella gargamella
 • การออกเสียง : Palma Palma
 • การออกเสียง : angiologia angiologia
 • การออกเสียง : cella cella
 • การออกเสียง : meninge meninge
 • การออกเสียง : dens dens
 • การออกเสียง : cutis cutis
 • การออกเสียง : clítoris clítoris
 • การออกเสียง : dit dit
 • การออกเสียง : cloaca cloaca
 • การออกเสียง : arteriola arteriola
 • การออกเสียง : coll coll
 • การออกเสียง : pernil pernil
 • การออกเสียง : agonista agonista
 • การออกเสียง : falanges falanges
 • การออกเสียง : progesterona progesterona
 • การออกเสียง : vertebral vertebral
 • การออกเสียง : vaginal vaginal
 • การออกเสียง : maxil·lar maxil·lar
 • การออกเสียง : mandíbula mandíbula
 • การออกเสียง : calota calota
 • การออกเสียง : crani crani
 • การออกเสียง : pròstata pròstata
 • การออกเสียง : glàndula seminal glàndula seminal
 • การออกเสียง : testicle testicle
 • การออกเสียง : orina orina
 • การออกเสียง : bufeta de la orina bufeta de la orina
 • การออกเสียง : calze renal calze renal
 • การออกเสียง : renal renal
 • การออกเสียง : ronyó ronyó
 • การออกเสียง : melsa melsa
 • การออกเสียง : pàncreas pàncreas
 • การออกเสียง : càlcul biliar càlcul biliar
 • การออกเสียง : biliar biliar
 • การออกเสียง : bufeta de la fel bufeta de la fel
 • การออกเสียง : fetge fetge
 • การออกเสียง : gàstric gàstric
 • การออกเสียง : abdominal abdominal
 • การออกเสียง : diafragma diafragma
 • การออกเสียง : toràcic toràcic
 • การออกเสียง : mediastí mediastí
 • การออกเสียง : pleura pleura
 • การออกเสียง : pericardi pericardi
 • การออกเสียง : cardíac cardíac
 • การออกเสียง : aorta aorta
 • การออกเสียง : ventricle ventricle
 • การออกเสียง : aurícula aurícula
 • การออกเสียง : vàlvula vàlvula
 • การออกเสียง : còlon còlon
 • การออกเสียง : jejú jejú
 • การออกเสียง : duodè duodè
 • การออกเสียง : intestí intestí
 • การออกเสียง : budell gros budell gros
 • การออกเสียง : budell prim budell prim
 • การออกเสียง : budell budell
 • การออกเสียง : estómac estómac
 • การออกเสียง : esòfag esòfag
 • การออกเสียง : bronqui bronqui
 • การออกเสียง : hioide hioide
 • การออกเสียง : corda vocal corda vocal
 • การออกเสียง : laringe laringe
 • การออกเสียง : adenoides adenoides
 • การออกเสียง : carnots carnots
 • การออกเสียง : faringe faringe
 • การออกเสียง : coana coana
 • การออกเสียง : cavitat nasal cavitat nasal
 • การออกเสียง : fosa nasal fosa nasal
 • การออกเสียง : pell pell
 • การออกเสียง : lligament lligament
 • การออกเสียง : muscle muscle
 • การออกเสียง : múscul múscul
 • การออกเสียง : menisc menisc
 • การออกเสียง : cartílag cartílag
 • การออกเสียง : càpsula càpsula
 • การออกเสียง : articulació articulació
 • การออกเสียง : metatarsià metatarsià