ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

หมวดหมู่: anatomia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia

 • การออกเสียงคำว่า gola gola
 • การออกเสียงคำว่า nas nas
 • การออกเสียงคำว่า gland gland
 • การออกเสียงคำว่า pes pes
 • การออกเสียงคำว่า davallador davallador
 • การออกเสียงคำว่า davallant davallant
 • การออกเสียงคำว่า gorja gorja
 • การออกเสียงคำว่า llombrígol llombrígol
 • การออกเสียงคำว่า melic melic
 • การออกเสียงคำว่า braó braó
 • การออกเสียงคำว่า galet galet
 • การออกเสียงคำว่า neulella neulella
 • การออกเสียงคำว่า Gallet Gallet
 • การออกเสียงคำว่า úvula úvula
 • การออกเสียงคำว่า gargamelló gargamelló
 • การออกเสียงคำว่า clofa clofa
 • การออกเสียงคำว่า sofraja sofraja
 • การออกเสียงคำว่า garreta garreta
 • การออกเสียงคำว่า bescoll bescoll
 • การออกเสียงคำว่า carcanyell carcanyell
 • การออกเสียงคำว่า ganyot ganyot
 • การออกเสียงคำว่า canyó canyó
 • การออกเสียงคำว่า carcabòs carcabòs
 • การออกเสียงคำว่า canó canó
 • การออกเสียงคำว่า gargamella gargamella
 • การออกเสียงคำว่า Palma Palma
 • การออกเสียงคำว่า angiologia angiologia
 • การออกเสียงคำว่า cella cella
 • การออกเสียงคำว่า meninge meninge
 • การออกเสียงคำว่า dens dens
 • การออกเสียงคำว่า cutis cutis
 • การออกเสียงคำว่า clítoris clítoris
 • การออกเสียงคำว่า dit dit
 • การออกเสียงคำว่า cloaca cloaca
 • การออกเสียงคำว่า arteriola arteriola
 • การออกเสียงคำว่า coll coll
 • การออกเสียงคำว่า pernil pernil
 • การออกเสียงคำว่า agonista agonista
 • การออกเสียงคำว่า falanges falanges
 • การออกเสียงคำว่า progesterona progesterona
 • การออกเสียงคำว่า vertebral vertebral
 • การออกเสียงคำว่า vaginal vaginal
 • การออกเสียงคำว่า maxil·lar maxil·lar
 • การออกเสียงคำว่า mandíbula mandíbula
 • การออกเสียงคำว่า calota calota
 • การออกเสียงคำว่า crani crani
 • การออกเสียงคำว่า pròstata pròstata
 • การออกเสียงคำว่า glàndula seminal glàndula seminal
 • การออกเสียงคำว่า testicle testicle
 • การออกเสียงคำว่า orina orina
 • การออกเสียงคำว่า bufeta de la orina bufeta de la orina
 • การออกเสียงคำว่า calze renal calze renal
 • การออกเสียงคำว่า renal renal
 • การออกเสียงคำว่า ronyó ronyó
 • การออกเสียงคำว่า melsa melsa
 • การออกเสียงคำว่า pàncreas pàncreas
 • การออกเสียงคำว่า càlcul biliar càlcul biliar
 • การออกเสียงคำว่า biliar biliar
 • การออกเสียงคำว่า bufeta de la fel bufeta de la fel
 • การออกเสียงคำว่า fetge fetge
 • การออกเสียงคำว่า gàstric gàstric
 • การออกเสียงคำว่า abdominal abdominal
 • การออกเสียงคำว่า diafragma diafragma
 • การออกเสียงคำว่า toràcic toràcic
 • การออกเสียงคำว่า mediastí mediastí
 • การออกเสียงคำว่า pleura pleura
 • การออกเสียงคำว่า pericardi pericardi
 • การออกเสียงคำว่า cardíac cardíac
 • การออกเสียงคำว่า aorta aorta
 • การออกเสียงคำว่า ventricle ventricle
 • การออกเสียงคำว่า aurícula aurícula
 • การออกเสียงคำว่า vàlvula vàlvula
 • การออกเสียงคำว่า còlon còlon
 • การออกเสียงคำว่า jejú jejú
 • การออกเสียงคำว่า duodè duodè
 • การออกเสียงคำว่า intestí intestí
 • การออกเสียงคำว่า budell gros budell gros
 • การออกเสียงคำว่า budell prim budell prim
 • การออกเสียงคำว่า budell budell
 • การออกเสียงคำว่า estómac estómac
 • การออกเสียงคำว่า esòfag esòfag
 • การออกเสียงคำว่า bronqui bronqui
 • การออกเสียงคำว่า hioide hioide
 • การออกเสียงคำว่า corda vocal corda vocal
 • การออกเสียงคำว่า laringe laringe
 • การออกเสียงคำว่า adenoides adenoides
 • การออกเสียงคำว่า carnots carnots
 • การออกเสียงคำว่า faringe faringe
 • การออกเสียงคำว่า coana coana
 • การออกเสียงคำว่า cavitat nasal cavitat nasal
 • การออกเสียงคำว่า fosa nasal fosa nasal
 • การออกเสียงคำว่า pell pell
 • การออกเสียงคำว่า lligament lligament
 • การออกเสียงคำว่า muscle muscle
 • การออกเสียงคำว่า múscul múscul
 • การออกเสียงคำว่า menisc menisc
 • การออกเสียงคำว่า cartílag cartílag
 • การออกเสียงคำว่า càpsula càpsula
 • การออกเสียงคำว่า articulació articulació
 • การออกเสียงคำว่า metatarsià metatarsià