ภาษา:

ภาษากาตาลา

[ca]

กลับไปยังภาษากาตาลา

หมวดหมู่: anatomia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia

 • การออกเสียง : abdominal abdominal
 • การออกเสียง : adenoides adenoides
 • การออกเสียง : agonista agonista
 • การออกเสียง : amígdala amígdala
 • การออกเสียง : angiologia angiologia
 • การออกเสียง : aorta aorta
 • การออกเสียง : apòfisi apòfisi
 • การออกเสียง : artèria artèria
 • การออกเสียง : arteriola arteriola
 • การออกเสียง : articulació articulació
 • การออกเสียง : aurícula aurícula
 • การออกเสียง : avantbraç avantbraç
 • การออกเสียง : barbeta barbeta
 • การออกเสียง : bescoll bescoll
 • การออกเสียง : bigoti bigoti
 • การออกเสียง : biliar biliar
 • การออกเสียง : boca boca
 • การออกเสียง : borrissol borrissol
 • การออกเสียง : braç braç
 • การออกเสียง : braó braó
 • การออกเสียง : bronqui bronqui
 • การออกเสียง : budell budell
 • การออกเสียง : budell gros budell gros
 • การออกเสียง : budell prim budell prim
 • การออกเสียง : bufeta de la fel bufeta de la fel
 • การออกเสียง : bufeta de la orina bufeta de la orina
 • การออกเสียง : bulb raquidi bulb raquidi
 • การออกเสียง : cabell cabell
 • การออกเสียง : càlcul biliar càlcul biliar
 • การออกเสียง : calota calota
 • การออกเสียง : calze renal calze renal
 • การออกเสียง : cama cama
 • การออกเสียง : campaneta campaneta
 • การออกเสียง : canal medul·lar canal medul·lar
 • การออกเสียง : canell canell
 • การออกเสียง : canó canó
 • การออกเสียง : canyó canyó
 • การออกเสียง : capil·lar capil·lar
 • การออกเสียง : càpsula càpsula
 • การออกเสียง : carcabòs carcabòs
 • การออกเสียง : carcanyell carcanyell
 • การออกเสียง : cardíac cardíac
 • การออกเสียง : carnots carnots
 • การออกเสียง : carp carp
 • การออกเสียง : cartílag cartílag
 • การออกเสียง : cavitat nasal cavitat nasal
 • การออกเสียง : cella cella
 • การออกเสียง : cerebel cerebel
 • การออกเสียง : cervell cervell
 • การออกเสียง : clatell clatell
 • การออกเสียง : clavícula clavícula
 • การออกเสียง : clítoris clítoris
 • การออกเสียง : cloaca cloaca
 • การออกเสียง : clofa clofa
 • การออกเสียง : coana coana
 • การออกเสียง : coll coll
 • การออกเสียง : còlon còlon
 • การออกเสียง : colze colze
 • การออกเสียง : corda vocal corda vocal
 • การออกเสียง : còrnia còrnia
 • การออกเสียง : costella costella
 • การออกเสียง : coxis coxis
 • การออกเสียง : crani crani
 • การออกเสียง : cúbit cúbit
 • การออกเสียง : cuixa cuixa
 • การออกเสียง : cul cul
 • การออกเสียง : cutis cutis
 • การออกเสียง : davallador davallador
 • การออกเสียง : davallant davallant
 • การออกเสียง : dens dens
 • การออกเสียง : dent dent
 • การออกเสียง : diàfisi diàfisi
 • การออกเสียง : diafragma diafragma
 • การออกเสียง : dit dit
 • การออกเสียง : dit anul·lar dit anul·lar
 • การออกเสียง : dit gros dit gros
 • การออกเสียง : dit índex dit índex
 • การออกเสียง : dit mig dit mig
 • การออกเสียง : dit petit dit petit
 • การออกเสียง : dorsal dorsal
 • การออกเสียง : duodè duodè
 • การออกเสียง : engonal engonal
 • การออกเสียง : epífisi epífisi
 • การออกเสียง : escàpula escàpula
 • การออกเสียง : escrot escrot
 • การออกเสียง : esòfag esòfag
 • การออกเสียง : espatlla espatlla
 • การออกเสียง : esquena esquena
 • การออกเสียง : estèrnum estèrnum
 • การออกเสียง : estómac estómac
 • การออกเสียง : falange falange
 • การออกเสียง : falanges falanges
 • การออกเสียง : faringe faringe
 • การออกเสียง : fèmur fèmur
 • การออกเสียง : fetge fetge
 • การออกเสียง : fosa nasal fosa nasal
 • การออกเสียง : galet galet
 • การออกเสียง : Gallet Gallet
 • การออกเสียง : galta galta
 • การออกเสียง : ganyot ganyot