ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

หมวดหมู่: anatomia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia

 • การออกเสียงคำว่า abdominal abdominal
 • การออกเสียงคำว่า adenoides adenoides
 • การออกเสียงคำว่า agonista agonista
 • การออกเสียงคำว่า amígdala amígdala
 • การออกเสียงคำว่า angiologia angiologia
 • การออกเสียงคำว่า aorta aorta
 • การออกเสียงคำว่า apòfisi apòfisi
 • การออกเสียงคำว่า artèria artèria
 • การออกเสียงคำว่า arteriola arteriola
 • การออกเสียงคำว่า articulació articulació
 • การออกเสียงคำว่า aurícula aurícula
 • การออกเสียงคำว่า avantbraç avantbraç
 • การออกเสียงคำว่า barbeta barbeta
 • การออกเสียงคำว่า bescoll bescoll
 • การออกเสียงคำว่า bigoti bigoti
 • การออกเสียงคำว่า biliar biliar
 • การออกเสียงคำว่า boca boca
 • การออกเสียงคำว่า borrissol borrissol
 • การออกเสียงคำว่า braç braç
 • การออกเสียงคำว่า braó braó
 • การออกเสียงคำว่า bronqui bronqui
 • การออกเสียงคำว่า budell budell
 • การออกเสียงคำว่า budell gros budell gros
 • การออกเสียงคำว่า budell prim budell prim
 • การออกเสียงคำว่า bufeta de la fel bufeta de la fel
 • การออกเสียงคำว่า bufeta de la orina bufeta de la orina
 • การออกเสียงคำว่า bulb raquidi bulb raquidi
 • การออกเสียงคำว่า cabell cabell
 • การออกเสียงคำว่า càlcul biliar càlcul biliar
 • การออกเสียงคำว่า calota calota
 • การออกเสียงคำว่า calze renal calze renal
 • การออกเสียงคำว่า cama cama
 • การออกเสียงคำว่า campaneta campaneta
 • การออกเสียงคำว่า canal medul·lar canal medul·lar
 • การออกเสียงคำว่า canell canell
 • การออกเสียงคำว่า canó canó
 • การออกเสียงคำว่า canyó canyó
 • การออกเสียงคำว่า capil·lar capil·lar
 • การออกเสียงคำว่า càpsula càpsula
 • การออกเสียงคำว่า carcabòs carcabòs
 • การออกเสียงคำว่า carcanyell carcanyell
 • การออกเสียงคำว่า cardíac cardíac
 • การออกเสียงคำว่า carnots carnots
 • การออกเสียงคำว่า carp carp
 • การออกเสียงคำว่า cartílag cartílag
 • การออกเสียงคำว่า cavitat nasal cavitat nasal
 • การออกเสียงคำว่า cella cella
 • การออกเสียงคำว่า cerebel cerebel
 • การออกเสียงคำว่า cervell cervell
 • การออกเสียงคำว่า clatell clatell
 • การออกเสียงคำว่า clavícula clavícula
 • การออกเสียงคำว่า clítoris clítoris
 • การออกเสียงคำว่า cloaca cloaca
 • การออกเสียงคำว่า clofa clofa
 • การออกเสียงคำว่า coana coana
 • การออกเสียงคำว่า coll coll
 • การออกเสียงคำว่า còlon còlon
 • การออกเสียงคำว่า colze colze
 • การออกเสียงคำว่า corda vocal corda vocal
 • การออกเสียงคำว่า còrnia còrnia
 • การออกเสียงคำว่า costella costella
 • การออกเสียงคำว่า coxis coxis
 • การออกเสียงคำว่า crani crani
 • การออกเสียงคำว่า cúbit cúbit
 • การออกเสียงคำว่า cuixa cuixa
 • การออกเสียงคำว่า cul cul
 • การออกเสียงคำว่า cutis cutis
 • การออกเสียงคำว่า davallador davallador
 • การออกเสียงคำว่า davallant davallant
 • การออกเสียงคำว่า dens dens
 • การออกเสียงคำว่า dent dent
 • การออกเสียงคำว่า diàfisi diàfisi
 • การออกเสียงคำว่า diafragma diafragma
 • การออกเสียงคำว่า dit dit
 • การออกเสียงคำว่า dit anul·lar dit anul·lar
 • การออกเสียงคำว่า dit gros dit gros
 • การออกเสียงคำว่า dit índex dit índex
 • การออกเสียงคำว่า dit mig dit mig
 • การออกเสียงคำว่า dit petit dit petit
 • การออกเสียงคำว่า dorsal dorsal
 • การออกเสียงคำว่า duodè duodè
 • การออกเสียงคำว่า engonal engonal
 • การออกเสียงคำว่า epífisi epífisi
 • การออกเสียงคำว่า escàpula escàpula
 • การออกเสียงคำว่า escrot escrot
 • การออกเสียงคำว่า esòfag esòfag
 • การออกเสียงคำว่า espatlla espatlla
 • การออกเสียงคำว่า esquena esquena
 • การออกเสียงคำว่า estèrnum estèrnum
 • การออกเสียงคำว่า estómac estómac
 • การออกเสียงคำว่า falange falange
 • การออกเสียงคำว่า falanges falanges
 • การออกเสียงคำว่า faringe faringe
 • การออกเสียงคำว่า fèmur fèmur
 • การออกเสียงคำว่า fetge fetge
 • การออกเสียงคำว่า fosa nasal fosa nasal
 • การออกเสียงคำว่า galet galet
 • การออกเสียงคำว่า Gallet Gallet
 • การออกเสียงคำว่า galta galta
 • การออกเสียงคำว่า ganyot ganyot