ภาษา:

คาตาลัน

[ca]

กลับไปยัง คาตาลัน

 • การออกเสียงคำว่า gola gola
 • การออกเสียงคำว่า nas nas
 • การออกเสียงคำว่า gland gland
 • การออกเสียงคำว่า pes pes
 • การออกเสียงคำว่า davallant davallant
 • การออกเสียงคำว่า davallador davallador
 • การออกเสียงคำว่า gorja gorja
 • การออกเสียงคำว่า llombrígol llombrígol
 • การออกเสียงคำว่า melic melic
 • การออกเสียงคำว่า braó braó
 • การออกเสียงคำว่า galet galet
 • การออกเสียงคำว่า Gallet Gallet
 • การออกเสียงคำว่า neulella neulella
 • การออกเสียงคำว่า gargamelló gargamelló
 • การออกเสียงคำว่า úvula úvula
 • การออกเสียงคำว่า sofraja sofraja
 • การออกเสียงคำว่า clofa clofa
 • การออกเสียงคำว่า garreta garreta
 • การออกเสียงคำว่า bescoll bescoll
 • การออกเสียงคำว่า carcanyell carcanyell
 • การออกเสียงคำว่า ganyot ganyot
 • การออกเสียงคำว่า canyó canyó
 • การออกเสียงคำว่า carcabòs carcabòs
 • การออกเสียงคำว่า gargamella gargamella
 • การออกเสียงคำว่า canó canó
 • การออกเสียงคำว่า Palma Palma
 • การออกเสียงคำว่า angiologia angiologia
 • การออกเสียงคำว่า cella cella
 • การออกเสียงคำว่า meninge meninge
 • การออกเสียงคำว่า dens dens