ภาษา:

ภาษากาตาลา

[ca]

กลับไปยังภาษากาตาลา

หมวดหมู่: anatomia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia

 • การออกเสียง : omòplat omòplat
 • การออกเสียง : clavícula clavícula
 • การออกเสียง : carp carp
 • การออกเสียง : estèrnum estèrnum
 • การออกเสียง : còrnia còrnia
 • การออกเสียง : bronqui bronqui
 • การออกเสียง : aurícula aurícula
 • การออกเสียง : esòfag esòfag
 • การออกเสียง : artèria artèria
 • การออกเสียง : Palma Palma
 • การออกเสียง : vèrtebra vèrtebra
 • การออกเสียง : metacarpià metacarpià
 • การออกเสียง : dit dit
 • การออกเสียง : ull ull
 • การออกเสียง : canell canell
 • การออกเสียง : dit mig dit mig
 • การออกเสียง : costella costella
 • การออกเสียง : parpella parpella
 • การออกเสียง : pernil pernil
 • การออกเสียง : cúbit cúbit
 • การออกเสียง : pèl pèl
 • การออกเสียง : ventricle ventricle
 • การออกเสียง : espatlla espatlla
 • การออกเสียง : pestanya pestanya
 • การออกเสียง : radi radi
 • การออกเสียง : dit petit dit petit
 • การออกเสียง : vàlvula vàlvula
 • การออกเสียง : ungla ungla
 • การออกเสียง : adenoides adenoides
 • การออกเสียง : sofraja sofraja
 • การออกเสียง : fetge fetge
 • การออกเสียง : colze colze
 • การออกเสียง : cutis cutis
 • การออกเสียง : orella orella
 • การออกเสียง : mediastí mediastí
 • การออกเสียง : cartílag cartílag
 • การออกเสียง : cardíac cardíac
 • การออกเสียง : galta galta
 • การออกเสียง : nineta nineta
 • การออกเสียง : cama cama
 • การออกเสียง : escàpula escàpula
 • การออกเสียง : càlcul biliar càlcul biliar
 • การออกเสียง : duodè duodè
 • การออกเสียง : nas nas
 • การออกเสียง : tars tars
 • การออกเสียง : pòmul pòmul
 • การออกเสียง : metatarsià metatarsià
 • การออกเสียง : coxis coxis
 • การออกเสียง : calze renal calze renal
 • การออกเสียง : fèmur fèmur
 • การออกเสียง : carnots carnots
 • การออกเสียง : bigoti bigoti
 • การออกเสียง : lumbar lumbar
 • การออกเสียง : dit anul·lar dit anul·lar
 • การออกเสียง : diafragma diafragma
 • การออกเสียง : campaneta campaneta
 • การออกเสียง : ròtula ròtula
 • การออกเสียง : carcanyell carcanyell
 • การออกเสียง : engonal engonal
 • การออกเสียง : clatell clatell
 • การออกเสียง : davallador davallador
 • การออกเสียง : jejú jejú
 • การออกเสียง : falange falange
 • การออกเสียง : articulació articulació
 • การออกเสียง : arteriola arteriola
 • การออกเสียง : turmell turmell
 • การออกเสียง : boca boca
 • การออกเสียง : canal medul·lar canal medul·lar
 • การออกเสียง : dit índex dit índex
 • การออกเสียง : renal renal
 • การออกเสียง : múscul múscul
 • การออกเสียง : llombrígol llombrígol
 • การออกเสียง : braç braç
 • การออกเสียง : còlon còlon
 • การออกเสียง : planta planta
 • การออกเสียง : medul·la medul·la
 • การออกเสียง : tòrax tòrax
 • การออกเสียง : gorja gorja
 • การออกเสียง : coll coll
 • การออกเสียง : budell gros budell gros
 • การออกเสียง : gland gland
 • การออกเสียง : fosa nasal fosa nasal
 • การออกเสียง : sacre sacre
 • การออกเสียง : pàncreas pàncreas
 • การออกเสียง : periné periné
 • การออกเสียง : muscle muscle
 • การออกเสียง : biliar biliar
 • การออกเสียง : mandíbula mandíbula
 • การออกเสียง : budell prim budell prim
 • การออกเสียง : cervell cervell
 • การออกเสียง : clofa clofa
 • การออกเสียง : càpsula càpsula
 • การออกเสียง : melsa melsa
 • การออกเสียง : pit pit
 • การออกเสียง : pupil·la pupil·la
 • การออกเสียง : geniva geniva
 • การออกเสียง : orina orina
 • การออกเสียง : húmer húmer
 • การออกเสียง : dens dens
 • การออกเสียง : gàstric gàstric