ภาษา:

ภาษาบอสเนีย

[bs]

กลับไปยังภาษาบอสเนีย

หมวดหมู่: geology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeology

  • การออกเสียง : Jura Jura
  • การออกเสียง : Pleistocen Pleistocen
  • การออกเสียง : holocen holocen
  • การออกเสียง : pliocen pliocen
  • การออกเสียง : kreda kreda
  • การออกเสียง : Trijas Trijas