ภาษา:

เบรตอน

[Brezhoneg]

กลับไปยังเบรตอน

2.516 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : Breih Breih
 • บันทึกการออกเสียง : c'hwilia c'hwilia
 • บันทึกการออกเสียง : kofek kofek [paunchy]
 • บันทึกการออกเสียง : glesker glesker [frog]
 • บันทึกการออกเสียง : Grek Grek [cafetiere, coffee maker]
 • บันทึกการออกเสียง : Yezekael Yezekael [first name, given name, masculine name]
 • บันทึกการออกเสียง : kabiten kabiten [Captain]
 • บันทึกการออกเสียง : kavell kavell [cradle]
 • บันทึกการออกเสียง : boned boned [beanie]
 • บันทึกการออกเสียง : teuziñ teuziñ
 • บันทึกการออกเสียง : ti-debriñ ti-debriñ [restaurant]
 • บันทึกการออกเสียง : restaorant restaorant [restaurant]
 • บันทึกการออกเสียง : Gwenaelle Gwenaelle [first names, bretagne, Breton, French first names, first name]
 • บันทึกการออกเสียง : Gwenivar Gwenivar [first names, bretagne, Breton, Guinevere, female name, Arthurian]
 • บันทึกการออกเสียง : Nozvezh vat Nozvezh vat
 • บันทึกการออกเสียง : H'athg H'athg
 • บันทึกการออกเสียง : neuñviñ neuñviñ [swim]
 • บันทึกการออกเสียง : skeudenn skeudenn [image, picture]
 • บันทึกการออกเสียง : mouarenn mouarenn [blackberry]
 • บันทึกการออกเสียง : pod-houarn pod-houarn [pot]
 • บันทึกการออกเสียง : forchetez forchetez [fork]
 • บันทึกการออกเสียง : laouenn laouenn [louse]
 • บันทึกการออกเสียง : buoc'h buoc'h [cow]
 • บันทึกการออกเสียง : poent poent [dot]
 • บันทึกการออกเสียง : pouez pouez [weight]
 • บันทึกการออกเสียง : pilhenn pilhenn [pin]
 • บันทึกการออกเสียง : Lancelin Lancelin [Arthurian, male name, Lancelot]
 • บันทึกการออกเสียง : Gwilherm Gwilherm [first names, bretagne, Breton, William, male name]
 • บันทึกการออกเสียง : danvezenn danvezenn [material]
 • บันทึกการออกเสียง : uloc'h uloc'h [dust]