ภาษา:

เบรตอน

[Brezhoneg]

กลับไปยัง เบรตอน

2.515 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า boned boned [beanie]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า teuziñ teuziñ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ti-debriñ ti-debriñ [restaurant]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า restaorant restaorant [restaurant]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gwenaelle Gwenaelle [first names, bretagne, Breton, French first names, first name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gwenivar Gwenivar [first names, bretagne, Breton, Guinevere, female name, Arthurian]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nozvezh vat Nozvezh vat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า H'athg H'athg
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า neuñviñ neuñviñ [swim]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า skeudenn skeudenn [image, picture]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mouarenn mouarenn [blackberry]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pod-houarn pod-houarn [pot]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า forchetez forchetez [fork]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า laouenn laouenn [louse]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า buoc'h buoc'h [cow]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า poent poent [dot]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pouez pouez [weight]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pilhenn pilhenn [pin]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lancelin Lancelin [Arthurian, male name, Lancelot]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gwilherm Gwilherm [first names, bretagne, Breton, William, male name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า danvezenn danvezenn [material]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า uloc'h uloc'h [dust]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า diamant diamant [mineralogy, noun]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า plastik plastik [noun, plastic]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า treuzwelus treuzwelus [transparent]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bresk bresk [British, Fragile, feeble]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ar re ar re
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า servijourez servijourez
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า graet graet
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า choazet choazet