ภาษา:

เบรตอน

[Brezhoneg]

กลับไปยังเบรตอน

2.383 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : dimez dimez
 • บันทึกการออกเสียง : implij implij
 • บันทึกการออกเสียง : kazetenner kazetenner
 • บันทึกการออกเสียง : ardead ardead
 • บันทึกการออกเสียง : Arme Arme [feminine noun]
 • บันทึกการออกเสียง : Ahès Ahès
 • บันทึกการออกเสียง : Beleg Beleg
 • บันทึกการออกเสียง : doktor doktor [rzeczownik, noun, profession, medycyna, medicine, occupations, education, see <DR>, odmiana rzeczowników, see <kaszel>]
 • บันทึกการออกเสียง : reuzied reuzied
 • บันทึกการออกเสียง : Modrot Modrot [Arthurian, male name, Old Breton, Mordred]
 • บันทึกการออกเสียง : dilhadenn dilhadenn
 • บันทึกการออกเสียง : tarch tarch
 • บันทึกการออกเสียง : tee-shirt tee-shirt
 • บันทึกการออกเสียง : kleurenn kleurenn
 • บันทึกการออกเสียง : gwiskamant gwiskamant
 • บันทึกการออกเสียง : tog tog [clothes, presens]
 • บันทึกการออกเสียง : c'hoariva c'hoariva
 • บันทึกการออกเสียง : kamp kamp [noun, German names]
 • บันทึกการออกเสียง : klub klub [noun, rzeczownik, odmiana rzeczowników, see <pomocnik>, see <piłkarz>, see <idzie>]
 • บันทึกการออกเสียง : kêriadenn kêriadenn
 • บันทึกการออกเสียง : lez-varn lez-varn
 • บันทึกการออกเสียง : preti preti
 • บันทึกการออกเสียง : Kaledvoulc'h Kaledvoulc'h [Arthurian, sword, Excalibur]
 • บันทึกการออกเสียง : lusker lusker
 • บันทึกการออกเสียง : boutin boutin
 • บันทึกการออกเสียง : kamion kamion [traffic, a truck, lorry]
 • บันทึกการออกเสียง : tamm-ha-tamm tamm-ha-tamm
 • บันทึกการออกเสียง : lent lent [határozószó, tas, Aus., irregular verbs]
 • บันทึกการออกเสียง : hardizh hardizh
 • บันทึกการออกเสียง : aonik aonik