ภาษา:

เบรตอน

[Brezhoneg]

กลับไปยังเบรตอน

2.391 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : eizh kant eizh kant [numerals, 800]
 • บันทึกการออกเสียง : c'hwec'h kant c'hwec'h kant [numerals, 600]
 • บันทึกการออกเสียง : pevar c'hant pevar c'hant [numerals, 400]
 • บันทึกการออกเสียง : tri c'hant tri c'hant [numerals, 300]
 • บันทึกการออกเสียง : daou c'hant daou c'hant [numerals, 200]
 • บันทึกการออกเสียง : pempzek pempzek
 • บันทึกการออกเสียง : div div [folklor Tolyši]
 • บันทึกการออกเสียง : skipailh skipailh
 • บันทึกการออกเสียง : dimez dimez
 • บันทึกการออกเสียง : implij implij
 • บันทึกการออกเสียง : kazetenner kazetenner
 • บันทึกการออกเสียง : ardead ardead
 • บันทึกการออกเสียง : Arme Arme [feminine noun]
 • บันทึกการออกเสียง : Ahès Ahès
 • บันทึกการออกเสียง : Beleg Beleg
 • บันทึกการออกเสียง : doktor doktor [rzeczownik, noun, profession, medycyna, medicine, occupations, education, odmiana rzeczowników]
 • บันทึกการออกเสียง : reuzied reuzied
 • บันทึกการออกเสียง : Modrot Modrot [Arthurian, male name, Old Breton, Mordred]
 • บันทึกการออกเสียง : dilhadenn dilhadenn
 • บันทึกการออกเสียง : tarch tarch
 • บันทึกการออกเสียง : tee-shirt tee-shirt
 • บันทึกการออกเสียง : kleurenn kleurenn
 • บันทึกการออกเสียง : gwiskamant gwiskamant
 • บันทึกการออกเสียง : tog tog [clothes, presens]
 • บันทึกการออกเสียง : c'hoariva c'hoariva
 • บันทึกการออกเสียง : kamp kamp [noun, German names]
 • บันทึกการออกเสียง : klub klub [noun, rzeczownik, odmiana rzeczowników]
 • บันทึกการออกเสียง : kêriadenn kêriadenn
 • บันทึกการออกเสียง : lez-varn lez-varn
 • บันทึกการออกเสียง : preti preti