ภาษา:

ภาษาทิเบต

[bo]

กลับไปยังภาษาทิเบต

หมวดหมู่: a ti yo ga

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงa ti yo ga