ภาษา:

ภาษาบัลแกเรีย

[bg]

กลับไปยังภาษาบัลแกเรีย

หมวดหมู่: металлы и сплавы

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงметаллы и сплавы

 • การออกเสียง : рубидий рубидий
 • การออกเสียง : Индий Индий
 • การออกเสียง : Молибден Молибден
 • การออกเสียง : Полоний Полоний
 • การออกเสียง : технеций технеций
 • การออกเสียง : Паладий Паладий
 • การออกเสียง : Ниобий Ниобий
 • การออกเสียง : рутений рутений
 • การออกเสียง : Барий Барий
 • การออกเสียง : Хром Хром
 • การออกเสียง : тантал тантал
 • การออกเสียง : Рений Рений
 • การออกเสียง : Осмий Осмий
 • การออกเสียง : титан титан
 • การออกเสียง : Иридий Иридий
 • การออกเสียง : Литий Литий
 • การออกเสียง : Кадмий Кадмий
 • การออกเสียง : натрий натрий
 • การออกเสียง : олово олово
 • การออกเสียง : Родий Родий
 • การออกเสียง : скандий скандий
 • การออกเสียง : Цезий Цезий
 • การออกเสียง : цинк цинк
 • การออกเสียง : стронций стронций
 • การออกเสียง : Цирконий Цирконий
 • การออกเสียง : Лантан Лантан