ภาษา:

บัลแกเรีย

[bg]

กลับไปยัง บัลแกเรีย

 • การออกเสียงคำว่า Чад Чад
 • การออกเสียงคำว่า Тасмания Тасмания
 • การออกเสียงคำว่า Молдова Молдова
 • การออกเสียงคำว่า Галиция Галиция
 • การออกเสียงคำว่า Котка Котка
 • การออกเสียงคำว่า Пакистан Пакистан
 • การออกเสียงคำว่า Иран Иран
 • การออกเสียงคำว่า Атлас Атлас
 • การออกเสียงคำว่า Вашингтон Вашингтон
 • การออกเสียงคำว่า Сан Марино Сан Марино
 • การออกเสียงคำว่า Калифорния Калифорния
 • การออกเสียงคำว่า Темза Темза
 • การออกเสียงคำว่า Варшава Варшава
 • การออกเสียงคำว่า Висла Висла
 • การออกเสียงคำว่า Барселона Барселона
 • การออกเสียงคำว่า Александрия Александрия
 • การออกเสียงคำว่า Белград Белград
 • การออกเสียงคำว่า Сахара Сахара
 • การออกเสียงคำว่า Мавритания Мавритания
 • การออกเสียงคำว่า Югославия Югославия
 • การออกเสียงคำว่า Италия Италия
 • การออกเสียงคำว่า Месопотамия Месопотамия
 • การออกเสียงคำว่า Палестина Палестина
 • การออกเสียงคำว่า платформа платформа
 • การออกเสียงคำว่า резервация резервация
 • การออกเสียงคำว่า оазис оазис
 • การออกเสียงคำว่า цунами цунами
 • การออกเสียงคำว่า тайфун тайфун
 • การออกเสียงคำว่า магма магма
 • การออกเสียงคำว่า антарктик антарктик