ภาษา:

บัชคีร์

[ba]

กลับไปยัง บัชคีร์

หมวดหมู่: mathematics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmathematics

 • การออกเสียงคำว่า адсорбция адсорбция
 • การออกเสียงคำว่า асимметрия асимметрия
 • การออกเสียงคำว่า лемма лемма
 • การออกเสียงคำว่า антиномия антиномия
 • การออกเสียงคำว่า логарифм логарифм
 • การออกเสียงคำว่า прогрессия прогрессия
 • การออกเสียงคำว่า минут минут
 • การออกเสียงคำว่า киңлек киңлек
 • การออกเสียงคำว่า аксиома аксиома
 • การออกเสียงคำว่า амплитуда амплитуда
 • การออกเสียงคำว่า алгебра алгебра
 • การออกเสียงคำว่า шар шар
 • การออกเสียงคำว่า аксиоматика аксиоматика
 • การออกเสียงคำว่า формула формула
 • การออกเสียงคำว่า алгоритм алгоритм
 • การออกเสียงคำว่า ∞
 • การออกเสียงคำว่า Нур Нур
 • การออกเสียงคำว่า гексаэдр гексаэдр
 • การออกเสียงคำว่า абсцисса абсцисса
 • การออกเสียงคำว่า пропорция пропорция
 • การออกเสียงคำว่า туры туры
 • การออกเสียงคำว่า амальгама амальгама
 • การออกเสียงคำว่า бел бел
 • การออกเสียงคำว่า алгебраик алгебраик
 • การออกเสียงคำว่า аңлатма аңлатма
 • การออกเสียงคำว่า күплек күплек
 • การออกเสียงคำว่า градус градус
 • การออกเสียงคำว่า аргумент аргумент
 • การออกเสียงคำว่า астрометрия астрометрия
 • การออกเสียงคำว่า арифметика арифметика
 • การออกเสียงคำว่า әйләнә әйләнә
 • การออกเสียงคำว่า тор тор