ภาษา:

บัชคีร์

[ba]

กลับไปยังบัชคีร์

หมวดหมู่: history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory

 • การออกเสียง : Баян Баян
 • การออกเสียง : Барын Барын
 • การออกเสียง : Биләү Биләү
 • การออกเสียง : Ширин Ширин
 • การออกเสียง : Искер Искер
 • การออกเสียง : Кашан Кашан
 • การออกเสียง : сарай сарай
 • การออกเสียง : Торатау Торатау
 • การออกเสียง : Бабич Бабич
 • การออกเสียง : түләк түләк
 • การออกเสียง : инәл инәл
 • การออกเสียง : түрә түрә
 • การออกเสียง : яугир яугир
 • การออกเสียง : Әхмәр Әхмәр
 • การออกเสียง : Тимербай Тимербай
 • การออกเสียง : балабан балабан
 • การออกเสียง : балаган балаган
 • การออกเสียง : губерна губерна
 • การออกเสียง : икмәк икмәк
 • การออกเสียง : Күн Күн
 • การออกเสียง : тире тире
 • การออกเสียง : бал бал
 • การออกเสียง : гәрәбә гәрәбә
 • การออกเสียง : ас ас
 • การออกเสียง : кеш кеш
 • การออกเสียง : кистән кистән
 • การออกเสียง : ассимиляция ассимиляция
 • การออกเสียง : Батырша Батырша
 • การออกเสียง : буржуазия буржуазия
 • การออกเสียง : буржуаз буржуаз
 • การออกเสียง : фетнә фетнә
 • การออกเสียง : көнкүреш көнкүреш
 • การออกเสียง : археологик археологик
 • การออกเสียง : Әмир Әмир
 • การออกเสียง : Солтан Солтан