ภาษา:

บัชคีร์

[ba]

กลับไปยัง บัชคีร์

หมวดหมู่: history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory

 • การออกเสียงคำว่า Барын Барын
 • การออกเสียงคำว่า Биләү Биләү
 • การออกเสียงคำว่า Ширин Ширин
 • การออกเสียงคำว่า Баян Баян
 • การออกเสียงคำว่า Искер Искер
 • การออกเสียงคำว่า Кашан Кашан
 • การออกเสียงคำว่า сарай сарай
 • การออกเสียงคำว่า Торатау Торатау
 • การออกเสียงคำว่า Бабич Бабич
 • การออกเสียงคำว่า түләк түләк
 • การออกเสียงคำว่า инәл инәл
 • การออกเสียงคำว่า түрә түрә
 • การออกเสียงคำว่า яугир яугир
 • การออกเสียงคำว่า Әхмәр Әхмәр
 • การออกเสียงคำว่า Тимербай Тимербай
 • การออกเสียงคำว่า балабан балабан
 • การออกเสียงคำว่า балаган балаган
 • การออกเสียงคำว่า губерна губерна
 • การออกเสียงคำว่า икмәк икмәк
 • การออกเสียงคำว่า Күн Күн
 • การออกเสียงคำว่า тире тире
 • การออกเสียงคำว่า бал бал
 • การออกเสียงคำว่า гәрәбә гәрәбә
 • การออกเสียงคำว่า ас ас
 • การออกเสียงคำว่า кеш кеш
 • การออกเสียงคำว่า кистән кистән
 • การออกเสียงคำว่า ассимиляция ассимиляция
 • การออกเสียงคำว่า Батырша Батырша
 • การออกเสียงคำว่า буржуазия буржуазия
 • การออกเสียงคำว่า буржуаз буржуаз
 • การออกเสียงคำว่า фетнә фетнә
 • การออกเสียงคำว่า көнкүреш көнкүреш
 • การออกเสียงคำว่า археологик археологик
 • การออกเสียงคำว่า Әмир Әмир
 • การออกเสียงคำว่า Солтан Солтан