ภาษา:

บัชคีร์

[ba]

กลับไปยัง บัชคีร์

 • การออกเสียงคำว่า роман роман
 • การออกเสียงคำว่า Бабич Бабич
 • การออกเสียงคำว่า Сатира Сатира
 • การออกเสียงคำว่า атрибуция атрибуция
 • การออกเสียงคำว่า эллипсис эллипсис
 • การออกเสียงคำว่า эпитет эпитет
 • การออกเสียงคำว่า аждаһа аждаһа
 • การออกเสียงคำว่า Зөһрә Зөһрә
 • การออกเสียงคำว่า дактиль дактиль
 • การออกเสียงคำว่า юмор юмор
 • การออกเสียงคำว่า гекзаметр гекзаметр
 • การออกเสียงคำว่า анапест анапест
 • การออกเสียงคำว่า амфибрахий амфибрахий
 • การออกเสียงคำว่า табан табан
 • การออกเสียงคำว่า Рәдиф Рәдиф
 • การออกเสียงคำว่า трагедия трагедия
 • การออกเสียงคำว่า баллада баллада
 • การออกเสียงคำว่า эпос эпос
 • การออกเสียงคำว่า лирика лирика
 • การออกเสียงคำว่า мәсәл мәсәл
 • การออกเสียงคำว่า новелла новелла
 • การออกเสียงคำว่า фәлсәфә фәлсәфә
 • การออกเสียงคำว่า әлифба әлифба
 • การออกเสียงคำว่า күл күл
 • การออกเสียงคำว่า ишәк ишәк
 • การออกเสียงคำว่า Алмас Алмас
 • การออกเสียงคำว่า вәзир вәзир
 • การออกเสียงคำว่า Мөрит Мөрит
 • การออกเสียงคำว่า бәхет бәхет
 • การออกเสียงคำว่า шөһрәт шөһрәт