ภาษา:

บัชคีร์

[ba]

กลับไปยังบัชคีร์

หมวดหมู่: топонимика

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтопонимика