ภาษา:

บัชคีร์

[ba]

กลับไปยัง บัชคีร์

 • การออกเสียงคำว่า Ислам Ислам
 • การออกเสียงคำว่า Иман Иман
 • การออกเสียงคำว่า Мизан Мизан
 • การออกเสียงคำว่า тәүбә тәүбә
 • การออกเสียงคำว่า шайтан шайтан
 • การออกเสียงคำว่า иблис иблис
 • การออกเสียงคำว่า Исрафил Исрафил
 • การออกเสียงคำว่า сират сират
 • การออกเสียงคำว่า рух рух
 • การออกเสียงคำว่า Мөхәррәм Мөхәррәм
 • การออกเสียงคำว่า Кәүсәр Кәүсәр
 • การออกเสียงคำว่า Әлхәм Әлхәм
 • การออกเสียงคำว่า мөнбәр мөнбәр
 • การออกเสียงคำว่า фәрештә фәрештә
 • การออกเสียงคำว่า динле динле
 • การออกเสียงคำว่า дини дини
 • การออกเสียงคำว่า дин дин
 • การออกเสียงคำว่า Нәби Нәби
 • การออกเสียงคำว่า имам имам
 • การออกเสียงคำว่า мулла мулла
 • การออกเสียงคำว่า хәдис хәдис