ภาษา:

บัชคีร์

[ba]

กลับไปยังบัชคีร์

หมวดหมู่: иске тел

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงиске тел

 • การออกเสียง : Асман Асман
 • การออกเสียง : атан атан
 • การออกเสียง : Баһман Баһман
 • การออกเสียง : билдәләү билдәләү
 • การออกเสียง : бөткән бөткән
 • การออกเสียง : был был
 • การออกเสียง : йор йор
 • การออกเสียง : йот йот
 • การออกเสียง : кәнтәй кәнтәй
 • การออกเสียง : кәртә кәртә
 • การออกเสียง : маңлай маңлай
 • การออกเสียง : мурт мурт
 • การออกเสียง : салт салт
 • การออกเสียง : Сәфинә Сәфинә
 • การออกเสียง : татыр татыр
 • การออกเสียง : тутыя тутыя
 • การออกเสียง : түләк түләк
 • การออกเสียง : Уба Уба
 • การออกเสียง : улан улан
 • การออกเสียง : ус ус
 • การออกเสียง : хәмәл хәмәл
 • การออกเสียง : Хәмбәл Хәмбәл
 • การออกเสียง : Хөмәйрә Хөмәйрә
 • การออกเสียง : хут хут
 • การออกเสียง : Һәйбәт Һәйбәт
 • การออกเสียง : шамбы шамбы
 • การออกเสียง : ялау ялау
 • การออกเสียง : яурын яурын