ภาษา:

บัชคีร์

[ba]

กลับไปยัง บัชคีร์

หมวดหมู่: иске тел

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงиске тел

 • การออกเสียงคำว่า Сәфинә Сәфинә
 • การออกเสียงคำว่า маңлай маңлай
 • การออกเสียงคำว่า Хәмбәл Хәмбәл
 • การออกเสียงคำว่า бөткән бөткән
 • การออกเสียงคำว่า билдәләү билдәләү
 • การออกเสียงคำว่า ялау ялау
 • การออกเสียงคำว่า Баһман Баһман
 • การออกเสียงคำว่า Хөмәйрә Хөмәйрә
 • การออกเสียงคำว่า улан улан
 • การออกเสียงคำว่า йот йот
 • การออกเสียงคำว่า түләк түләк
 • การออกเสียงคำว่า атан атан
 • การออกเสียงคำว่า яурын яурын
 • การออกเสียงคำว่า мурт мурт
 • การออกเสียงคำว่า Уба Уба
 • การออกเสียงคำว่า йор йор
 • การออกเสียงคำว่า Һәйбәт Һәйбәт
 • การออกเสียงคำว่า шамбы шамбы
 • การออกเสียงคำว่า хәмәл хәмәл
 • การออกเสียงคำว่า салт салт
 • การออกเสียงคำว่า татыр татыр
 • การออกเสียงคำว่า ус ус
 • การออกเสียงคำว่า хут хут
 • การออกเสียงคำว่า был был
 • การออกเสียงคำว่า кәртә кәртә
 • การออกเสียงคำว่า тутыя тутыя
 • การออกเสียงคำว่า Асман Асман
 • การออกเสียงคำว่า кәнтәй кәнтәй