ภาษา:

อาเซร์ไบจัน

[az]

กลับไปยัง อาเซร์ไบจัน

 • การออกเสียงคำว่า bankomat bankomat
 • การออกเสียงคำว่า makaron makaron
 • การออกเสียงคำว่า bar bar
 • การออกเสียงคำว่า master master
 • การออกเสียงคำว่า film film
 • การออกเสียงคำว่า May May
 • การออกเสียงคำว่า desert desert
 • การออกเสียงคำว่า kanon kanon
 • การออกเสียงคำว่า albatros albatros
 • การออกเสียงคำว่า Malta Malta
 • การออกเสียงคำว่า antonim antonim
 • การออกเสียงคำว่า hind hind
 • การออกเสียงคำว่า 4 4
 • การออกเสียงคำว่า 6 6
 • การออกเสียงคำว่า mina mina
 • การออกเสียงคำว่า funt funt
 • การออกเสียงคำว่า kapital kapital
 • การออกเสียงคำว่า instinkt instinkt
 • การออกเสียงคำว่า kal kal
 • การออกเสียงคำว่า klub klub
 • การออกเสียงคำว่า stadion stadion
 • การออกเสียงคำว่า can can
 • การออกเสียงคำว่า fanta fanta
 • การออกเสียงคำว่า fani fani
 • การออกเสียงคำว่า Alma Alma
 • การออกเสียงคำว่า fata fata
 • การออกเสียงคำว่า fizika fizika
 • การออกเสียงคำว่า Stalin Stalin
 • การออกเสียงคำว่า absurd absurd
 • การออกเสียงคำว่า ekran ekran