ภาษา:

อาเซร์ไบจัน

[az]

กลับไปยัง อาเซร์ไบจัน

หมวดหมู่: nom

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnom

  • การออกเสียงคำว่า fel fel
  • การออกเสียงคำว่า mis mis
  • การออกเสียงคำว่า metal metal
  • การออกเสียงคำว่า ton ton
  • การออกเสียงคำว่า arpa arpa
  • การออกเสียงคำว่า tur tur
  • การออกเสียงคำว่า zona zona
  • การออกเสียงคำว่า fil fil
  • การออกเสียงคำว่า sol sol