ภาษา:

ภาษาอัสตูเรียส

[ast]

กลับไปยังภาษาอัสตูเรียส

หมวดหมู่: ciencias naturais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงciencias naturais

  • การออกเสียง : cebada cebada
  • การออกเสียง : Ictioloxía Ictioloxía
  • การออกเสียง : adaptación adaptación
  • การออกเสียง : Agronomía Agronomía
  • การออกเสียง : hábitat hábitat
  • การออกเสียง : ecolóxico ecolóxico
  • การออกเสียง : arroz arroz
  • การออกเสียง : pelos pelos