ภาษา:

อัสตูเรียส

[ast]

กลับไปยัง อัสตูเรียส

 • การออกเสียงคำว่า in in
 • การออกเสียงคำว่า capital capital
 • การออกเสียงคำว่า solo solo
 • การออกเสียงคำว่า a a
 • การออกเสียงคำว่า te te
 • การออกเสียงคำว่า hale hale
 • การออกเสียงคำว่า colos colos
 • การออกเสียงคำว่า identificadora identificadora
 • การออกเสียงคำว่า ideolóxica ideolóxica
 • การออกเสียงคำว่า impersonal impersonal
 • การออกเสียงคำว่า pocos pocos
 • การออกเสียงคำว่า incalculable incalculable