ภาษา:

ภาษาอัสสัม

[as]

กลับไปยังภาษาอัสสัม

หมวดหมู่: ox

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงox