ภาษา:

ภาษาอัสสัม

[as]

กลับไปยังภาษาอัสสัม

หมวดหมู่: asamiya

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงasamiya