ภาษา:

อาหรับ

[ar]

กลับไปยัง อาหรับ

 • การออกเสียงคำว่า يكتم يكتم
 • การออกเสียงคำว่า متوقع متوقع
 • การออกเสียงคำว่า سنا سنا
 • การออกเสียงคำว่า محمول محمول
 • การออกเสียงคำว่า طوا طوا
 • การออกเสียงคำว่า فعل فعل
 • การออกเสียงคำว่า go go
 • การออกเสียงคำว่า استوَى استوَى
 • การออกเสียงคำว่า صلحتوا صلحتوا
 • การออกเสียงคำว่า استَعَدّ استَعَدّ
 • การออกเสียงคำว่า يقلقل يقلقل
 • การออกเสียงคำว่า قلقل قلقل
 • การออกเสียงคำว่า تشدّق تشدّق
 • การออกเสียงคำว่า أستخدم أستخدم
 • การออกเสียงคำว่า أَستريح أَستريح
 • การออกเสียงคำว่า أتبول أتبول
 • การออกเสียงคำว่า أتوب أتوب
 • การออกเสียงคำว่า أمرض أمرض
 • การออกเสียงคำว่า أسرق أسرق
 • การออกเสียงคำว่า أتخرج أتخرج
 • การออกเสียงคำว่า أغطي أغطي
 • การออกเสียงคำว่า أمرر أمرر
 • การออกเสียงคำว่า أرمي أرمي
 • การออกเสียงคำว่า أسجل أسجل
 • การออกเสียงคำว่า أترجم أترجم
 • การออกเสียงคำว่า جامَعَ جامَعَ
 • การออกเสียงคำว่า يوقط يوقط
 • การออกเสียงคำว่า أكنس أكنس
 • การออกเสียงคำว่า يشبهك يشبهك
 • การออกเสียงคำว่า يشعُر بِ يشعُر بِ