ภาษา:

ภาษาอาหรับ

[ar]

กลับไปยังภาษาอาหรับ

หมวดหมู่: oil

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงoil