ภาษา:

ภาษาอาหรับ

[ar]

กลับไปยังภาษาอาหรับ

หมวดหมู่: Number

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumber

 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : سبعون سبعون
 • การออกเสียง : خمسون خمسون
 • การออกเสียง : 45 45
 • การออกเสียง : 69 69
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : سادسة سادسة
 • การออกเสียง : تسعون تسعون
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 43 43
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : أربعون أربعون
 • การออกเสียง : 37 37
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : 1997 1997
 • การออกเสียง : 60 60
 • การออกเสียง : 73 73
 • การออกเสียง : 74 74
 • การออกเสียง : 47 47
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : 39 39
 • การออกเสียง : سِتّمِائة سِتّمِائة
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : 1838 1838
 • การออกเสียง : ثَلاثمـِائة ثَلاثمـِائة
 • การออกเสียง : 66 66
 • การออกเสียง : 67 67
 • การออกเสียง : 85 85
 • การออกเสียง : 91 91
 • การออกเสียง : 8888 8888
 • การออกเสียง : 68 68
 • การออกเสียง : 92 92
 • การออกเสียง : 86 86
 • การออกเสียง : 53 53
 • การออกเสียง : 44 44
 • การออกเสียง : 46 46
 • การออกเสียง : 99 99
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : 61 61
 • การออกเสียง : 95 95
 • การออกเสียง : 57 57
 • การออกเสียง : 62 62
 • การออกเสียง : ثامنة ثامنة
 • การออกเสียง : 48 48
 • การออกเสียง : سِتَّةٌ سِتَّةٌ
 • การออกเสียง : 1998 1998
 • การออกเสียง : 81 81
 • การออกเสียง : اَلْفانِ اَلْفانِ
 • การออกเสียง : 78 78
 • การออกเสียง : ثالثة ثالثة
 • การออกเสียง : 24 24
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : 96 96
 • การออกเสียง : 42 42
 • การออกเสียง : 71 71
 • การออกเสียง : 98 98
 • การออกเสียง : 34 34
 • การออกเสียง : 87 87
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : 89 89
 • การออกเสียง : ألف ألف
 • การออกเสียง : خَمْسمِائة خَمْسمِائة
 • การออกเสียง : 84 84
 • การออกเสียง : 1959 1959
 • การออกเสียง : 75 75
 • การออกเสียง : 64 64
 • การออกเสียง : 32 32
 • การออกเสียง : 29 29
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : 58 58
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : 27 27
 • การออกเสียง : 93 93
 • การออกเสียง : 16 16
 • การออกเสียง : 52 52
 • การออกเสียง : 35 35
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : عاشرة عاشرة
 • การออกเสียง : 72 72
 • การออกเสียง : 56 56
 • การออกเสียง : 65 65
 • การออกเสียง : 0 0
 • การออกเสียง : نه نه
 • การออกเสียง : 38 38
 • การออกเสียง : 55 55
 • การออกเสียง : 63 63
 • การออกเสียง : 23 23
 • การออกเสียง : 51 51
 • การออกเสียง : 15 15
 • การออกเสียง : 70 70
 • การออกเสียง : 79 79
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : ثَمانيمِائة ثَمانيمِائة
 • การออกเสียง : 25 25
 • การออกเสียง : 54 54
 • การออกเสียง : تِسْعمِائة تِسْعمِائة
 • การออกเสียง : 77 77