ภาษา:

อาหรับ

[ar]

กลับไปยัง อาหรับ

หมวดหมู่: Number

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumber

 • การออกเสียงคำว่า 5 5
 • การออกเสียงคำว่า سبعون سبعون
 • การออกเสียงคำว่า خمسون خمسون
 • การออกเสียงคำว่า 45 45
 • การออกเสียงคำว่า 69 69
 • การออกเสียงคำว่า 20 20
 • การออกเสียงคำว่า سادسة سادسة
 • การออกเสียงคำว่า تسعون تسعون
 • การออกเสียงคำว่า 4 4
 • การออกเสียงคำว่า 43 43
 • การออกเสียงคำว่า 13 13
 • การออกเสียงคำว่า 74 74
 • การออกเสียงคำว่า 60 60
 • การออกเสียงคำว่า سِتّمِائة سِتّمِائة
 • การออกเสียงคำว่า 73 73
 • การออกเสียงคำว่า 33 33
 • การออกเสียงคำว่า ثَلاثمـِائة ثَلاثمـِائة
 • การออกเสียงคำว่า 18 18
 • การออกเสียงคำว่า 37 37
 • การออกเสียงคำว่า 1838 1838
 • การออกเสียงคำว่า 88 88
 • การออกเสียงคำว่า 7 7
 • การออกเสียงคำว่า 8888 8888
 • การออกเสียงคำว่า 39 39
 • การออกเสียงคำว่า 1997 1997
 • การออกเสียงคำว่า 53 53
 • การออกเสียงคำว่า 61 61
 • การออกเสียงคำว่า ثامنة ثامنة
 • การออกเสียงคำว่า سِتَّةٌ سِتَّةٌ
 • การออกเสียงคำว่า 68 68
 • การออกเสียงคำว่า 99 99
 • การออกเสียงคำว่า أربعون أربعون
 • การออกเสียงคำว่า 62 62
 • การออกเสียงคำว่า 46 46
 • การออกเสียงคำว่า اَلْفانِ اَلْفانِ
 • การออกเสียงคำว่า ثالثة ثالثة
 • การออกเสียงคำว่า 1998 1998
 • การออกเสียงคำว่า 67 67
 • การออกเสียงคำว่า 48 48
 • การออกเสียงคำว่า 44 44
 • การออกเสียงคำว่า 24 24
 • การออกเสียงคำว่า 57 57
 • การออกเสียงคำว่า 31 31
 • การออกเสียงคำว่า 78 78
 • การออกเสียงคำว่า 12 12
 • การออกเสียงคำว่า 80 80
 • การออกเสียงคำว่า خَمْسمِائة خَمْسمِائة
 • การออกเสียงคำว่า 98 98
 • การออกเสียงคำว่า 71 71
 • การออกเสียงคำว่า 14 14
 • การออกเสียงคำว่า 34 34
 • การออกเสียงคำว่า 47 47
 • การออกเสียงคำว่า 84 84
 • การออกเสียงคำว่า 30 30
 • การออกเสียงคำว่า 29 29
 • การออกเสียงคำว่า 75 75
 • การออกเสียงคำว่า 42 42
 • การออกเสียงคำว่า 17 17
 • การออกเสียงคำว่า 27 27
 • การออกเสียงคำว่า 1959 1959
 • การออกเสียงคำว่า 9 9
 • การออกเสียงคำว่า 58 58
 • การออกเสียงคำว่า 32 32
 • การออกเสียงคำว่า عاشرة عاشرة
 • การออกเสียงคำว่า 81 81
 • การออกเสียงคำว่า 93 93
 • การออกเสียงคำว่า 72 72
 • การออกเสียงคำว่า نه نه
 • การออกเสียงคำว่า 11 11
 • การออกเสียงคำว่า ثَمانيمِائة ثَمانيمِائة
 • การออกเสียงคำว่า 63 63
 • การออกเสียงคำว่า 79 79
 • การออกเสียงคำว่า 52 52
 • การออกเสียงคำว่า 54 54
 • การออกเสียงคำว่า تِسْعمِائة تِسْعمِائة
 • การออกเสียงคำว่า 25 25
 • การออกเสียงคำว่า 70 70
 • การออกเสียงคำว่า 0 0
 • การออกเสียงคำว่า 23 23
 • การออกเสียงคำว่า 15 15
 • การออกเสียงคำว่า تسعمائة تسعمائة
 • การออกเสียงคำว่า 65 65
 • การออกเสียงคำว่า 51 51
 • การออกเสียงคำว่า 35 35
 • การออกเสียงคำว่า 82 82
 • การออกเสียงคำว่า غفيرة غفيرة
 • การออกเสียงคำว่า مِائَتانِ مِائَتانِ
 • การออกเสียงคำว่า 77 77
 • การออกเสียงคำว่า 28 28
 • การออกเสียงคำว่า 8 8
 • การออกเสียงคำว่า 36 36
 • การออกเสียงคำว่า 22 22
 • การออกเสียงคำว่า 94 94
 • การออกเสียงคำว่า 59 59
 • การออกเสียงคำว่า 40 40
 • การออกเสียงคำว่า 38 38
 • การออกเสียงคำว่า ألف ألف
 • การออกเสียงคำว่า 26 26
 • การออกเสียงคำว่า دو دو
 • การออกเสียงคำว่า 41 41