ภาษา:

ภาษาอาหรับ

[ar]

กลับไปยังภาษาอาหรับ

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : غزَّة غزَّة
 • การออกเสียง : إسلام إسلام
 • การออกเสียง : mina mina
 • การออกเสียง : آب آب
 • การออกเสียง : آثار آثار
 • การออกเสียง : آلت آلت
 • การออกเสียง : آمر آمر
 • การออกเสียง : آمین آمین
 • การออกเสียง : آن آن
 • การออกเสียง : أُجرة أُجرة
 • การออกเสียง : أجناس أجناس
 • การออกเสียง : أدميرال أدميرال
 • การออกเสียง : أذعن أذعن
 • การออกเสียง : أَرُز أَرُز
 • การออกเสียง : أَزْمُن أَزْمُن
 • การออกเสียง : أسعار أسعار
 • การออกเสียง : أسلوبه سهل أسلوبه سهل
 • การออกเสียง : أسْوِرَة أسْوِرَة
 • การออกเสียง : أشتِية أشتِية
 • การออกเสียง : أشغال أشغال
 • การออกเสียง : أصياف أصياف
 • การออกเสียง : أغبَرَة أغبَرَة
 • การออกเสียง : أَفْرِشَة أَفْرِشَة
 • การออกเสียง : أَكواب أَكواب
 • การออกเสียง : أَلسُن أَلسُن
 • การออกเสียง : ألشَيطان ألشَيطان
 • การออกเสียง : أنف أنف
 • การออกเสียง : أنفُس أنفُس
 • การออกเสียง : أيّام أيّام
 • การออกเสียง : أيل أيل
 • การออกเสียง : إبهام إبهام
 • การออกเสียง : إجازات إجازات
 • การออกเสียง : إجَاص إجَاص
 • การออกเสียง : إصابع إصابع
 • การออกเสียง : إصبع إصبع
 • การออกเสียง : إصبع الاقدام إصبع الاقدام
 • การออกเสียง : إصدارات إصدارات
 • การออกเสียง : إيجار إيجار
 • การออกเสียง : أبتي أبتي
 • การออกเสียง : ابنا ابنا
 • การออกเสียง : ابو ابو
 • การออกเสียง : اتحاد اتحاد
 • การออกเสียง : اتصال اتصال
 • การออกเสียง : اتفاق اتفاق
 • การออกเสียง : اثر اثر
 • การออกเสียง : اثقال اثقال
 • การออกเสียง : اجتماع اجتماع
 • การออกเสียง : اجزاء اجزاء
 • การออกเสียง : احتجاج احتجاج
 • การออกเสียง : احترام احترام
 • การออกเสียง : احساس احساس
 • การออกเสียง : اختر اختر
 • การออกเสียง : اختصار اختصار
 • การออกเสียง : اختلاف اختلاف
 • การออกเสียง : اخلاط اخلاط
 • การออกเสียง : ارتحال ارتحال
 • การออกเสียง : ارتقاء ارتقاء
 • การออกเสียง : ارواح ارواح
 • การออกเสียง : ازدحام ازدحام
 • การออกเสียง : اساس اساس
 • การออกเสียง : اسباب اسباب
 • การออกเสียง : استخارة استخارة
 • การออกเสียง : استصدار استصدار
 • การออกเสียง : استقبال استقبال
 • การออกเสียง : اسرة اسرة
 • การออกเสียง : اسم اسم
 • การออกเสียง : اسناد اسناد
 • การออกเสียง : اصرار اصرار
 • การออกเสียง : اصناف اصناف
 • การออกเสียง : اصول اصول
 • การออกเสียง : اضطراب اضطراب
 • การออกเสียง : اعتراض اعتراض
 • การออกเสียง : اعتراف اعتراف
 • การออกเสียง : اعتماد اعتماد
 • การออกเสียง : افتتاح افتتاح
 • การออกเสียง : اقتباس اقتباس
 • การออกเสียง : اقتحام اقتحام
 • การออกเสียง : الأذن الحمراء الأذن الحمراء
 • การออกเสียง : الإجاص الإجاص
 • การออกเสียง : الثور الأمريكي الثور الأمريكي
 • การออกเสียง : الحمار الوحشي الحمار الوحشي
 • การออกเสียง : الدُّكَّانُ الدُّكَّانُ
 • การออกเสียง : الزهرية الزهرية
 • การออกเสียง : الشامي الشامي
 • การออกเสียง : الضوء الضوء
 • การออกเสียง : الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية
 • การออกเสียง : العلم العلم
 • การออกเสียง : الكلب الكلب
 • การออกเสียง : الم الم
 • การออกเสียง : المشكال المشكال
 • การออกเสียง : النسخ النسخ
 • การออกเสียง : الوداع الوداع
 • การออกเสียง : امتحان امتحان
 • การออกเสียง : امتزاج امتزاج
 • การออกเสียง : امراض امراض