ภาษา:

ภาษาอาหรับ

[ar]

กลับไปยังภาษาอาหรับ

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : عين عين
 • การออกเสียง : من من
 • การออกเสียง : بقرة بقرة
 • การออกเสียง : وجه وجه
 • การออกเสียง : قط قط
 • การออกเสียง : منزل منزل
 • การออกเสียง : حساب حساب
 • การออกเสียง : حمار حمار
 • การออกเสียง : عمر عمر
 • การออกเสียง : فستق فستق
 • การออกเสียง : بطن بطن
 • การออกเสียง : أنف أنف
 • การออกเสียง : شعر شعر
 • การออกเสียง : يد يد
 • การออกเสียง : شاعر شاعر
 • การออกเสียง : ورك ورك
 • การออกเสียง : فخذ فخذ
 • การออกเสียง : قدم قدم
 • การออกเสียง : عمل عمل
 • การออกเสียง : كاحل كاحل
 • การออกเสียง : كلب البحر كلب البحر
 • การออกเสียง : قلب قلب
 • การออกเสียง : روح روح
 • การออกเสียง : علم علم
 • การออกเสียง : عالم عالم
 • การออกเสียง : لسان لسان
 • การออกเสียง : شمال شمال
 • การออกเสียง : مرفق مرفق
 • การออกเสียง : فم فم
 • การออกเสียง : خالص خالص
 • การออกเสียง : قرد قرد
 • การออกเสียง : انتخاب انتخاب
 • การออกเสียง : انا انا
 • การออกเสียง : رقم رقم
 • การออกเสียง : إصبع إصبع
 • การออกเสียง : نائب نائب
 • การออกเสียง : قول قول
 • การออกเสียง : سلحفاة سلحفاة
 • การออกเสียง : قفل قفل
 • การออกเสียง : شفة شفة
 • การออกเสียง : دفتر دفتر
 • การออกเสียง : كتف كتف
 • การออกเสียง : ركبة ركبة
 • การออกเสียง : ذقن ذقن
 • การออกเสียง : الضوء الضوء
 • การออกเสียง : ضحك ضحك
 • การออกเสียง : حلمة حلمة
 • การออกเสียง : غرض غرض
 • การออกเสียง : إبهام إبهام
 • การออกเสียง : عيد الفطر عيد الفطر
 • การออกเสียง : النسخ النسخ
 • การออกเสียง : معدة معدة
 • การออกเสียง : بحْث بحْث
 • การออกเสียง : فتح فتح
 • การออกเสียง : جنس جنس
 • การออกเสียง : ثعلب ثعلب
 • การออกเสียง : اسم اسم
 • การออกเสียง : ملاذ ملاذ
 • การออกเสียง : عنصر عنصر
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : ورق ورق
 • การออกเสียง : نور نور
 • การออกเสียง : أذعن أذعن
 • การออกเสียง : حوت حوت
 • การออกเสียง : ذات ذات
 • การออกเสียง : تنظيم تنظيم
 • การออกเสียง : محراب محراب
 • การออกเสียง : طبْع طبْع
 • การออกเสียง : أسعار أسعار
 • การออกเสียง : سحر سحر
 • การออกเสียง : ترجمان ترجمان
 • การออกเสียง : صمم صمم
 • การออกเสียง : جن جن
 • การออกเสียง : جنون جنون
 • การออกเสียง : مَجْلِس مَجْلِس
 • การออกเสียง : صفر صفر
 • การออกเสียง : مُستَشفَيات مُستَشفَيات
 • การออกเสียง : معصم معصم
 • การออกเสียง : آب آب
 • การออกเสียง : ظفر ظفر
 • การออกเสียง : استقبال استقبال
 • การออกเสียง : مصور مصور
 • การออกเสียง : مسافر مسافر
 • การออกเสียง : شخص شخص
 • การออกเสียง : صبر صبر
 • การออกเสียง : موقف موقف
 • การออกเสียง : اتفاق اتفاق
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : طرْد طرْد
 • การออกเสียง : دعا دعا
 • การออกเสียง : قرن قرن
 • การออกเสียง : بخار بخار
 • การออกเสียง : قطع قطع
 • การออกเสียง : خنزير خنزير
 • การออกเสียง : الكلب الكلب
 • การออกเสียง : عرض عرض
 • การออกเสียง : حلق حلق
 • การออกเสียง : فأر فأر
 • การออกเสียง : حجم حجم
 • การออกเสียง : hematoma hematoma