ภาษา:

อาหรับ

[ar]

กลับไปยัง อาหรับ

 • การออกเสียงคำว่า هاج هاج
 • การออกเสียงคำว่า هيجاني هيجاني
 • การออกเสียงคำว่า هيجان هيجان
 • การออกเสียงคำว่า هلا هلا
 • การออกเสียงคำว่า هجرت هجرت
 • การออกเสียงคำว่า هذهذة هذهذة
 • การออกเสียงคำว่า همس همس
 • การออกเสียงคำว่า هلهله هلهله
 • การออกเสียงคำว่า هرج و مرج هرج و مرج
 • การออกเสียงคำว่า هدفه هدفه
 • การออกเสียงคำว่า هزموهم هزموهم
 • การออกเสียงคำว่า هندرك هندرك
 • การออกเสียงคำว่า هولندي هولندي
 • การออกเสียงคำว่า هيكلة هيكلة
 • การออกเสียงคำว่า هبط هبط
 • การออกเสียงคำว่า هرابا هرابا
 • การออกเสียงคำว่า هلال هلال
 • การออกเสียงคำว่า هواء هواء
 • การออกเสียงคำว่า هياكلها هياكلها
 • การออกเสียงคำว่า هدأت هدأت
 • การออกเสียงคำว่า هزات هزات
 • การออกเสียงคำว่า هول هول
 • การออกเสียงคำว่า هيرست هيرست
 • การออกเสียงคำว่า هانس هانس
 • การออกเสียงคำว่า هذان هذان
 • การออกเสียงคำว่า هضمي هضمي
 • การออกเสียงคำว่า هنري هنري
 • การออกเสียงคำว่า هيأت هيأت
 • การออกเสียงคำว่า هجرة هجرة
 • การออกเสียงคำว่า هرمز هرمز