ภาษา:

อาหรับ

[ar]

กลับไปยัง อาหรับ

 • การออกเสียงคำว่า طرح طرح
 • การออกเสียงคำว่า طبْخ طبْخ
 • การออกเสียงคำว่า طبْع طبْع
 • การออกเสียงคำว่า طبَخ طبَخ
 • การออกเสียงคำว่า طب طب
 • การออกเสียงคำว่า طائر طائر
 • การออกเสียงคำว่า طيور طيور
 • การออกเสียงคำว่า طيبة طيبة
 • การออกเสียงคำว่า طيب طيب
 • การออกเสียงคำว่า طلّق طلّق
 • การออกเสียงคำว่า طلَع طلَع
 • การออกเสียงคำว่า طلبَت طلبَت
 • การออกเสียงคำว่า طرْد طرْد
 • การออกเสียงคำว่า طرش طرش
 • การออกเสียงคำว่า طبر طبر
 • การออกเสียงคำว่า طولاني طولاني
 • การออกเสียงคำว่า طالع بين طالع بين
 • การออกเสียงคำว่า طائش طائش
 • การออกเสียงคำว่า طريقتين طريقتين
 • การออกเสียงคำว่า طلبوا طلبوا
 • การออกเสียงคำว่า طوليا طوليا
 • การออกเสียงคำว่า طرأت طرأت
 • การออกเสียงคำว่า طفح طفح
 • การออกเสียงคำว่า طن طن
 • การออกเสียงคำว่า طيران طيران
 • การออกเสียงคำว่า طرقا طرقا
 • การออกเสียงคำว่า طلبات طلبات
 • การออกเสียงคำว่า طول طول
 • การออกเสียงคำว่า طبيعي طبيعي
 • การออกเสียงคำว่า طعامهم طعامهم