ภาษา:

ภาษาอาหรับ

[ar]

กลับไปยังภาษาอาหรับ

หมวดหมู่: أسم

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงأسم

  • การออกเสียง : صلاح صلاح
  • การออกเสียง : صالح صالح
  • การออกเสียง : سالم سالم
  • การออกเสียง : أمية أمية
  • การออกเสียง : أبوبكر أبوبكر