ภาษา:

อาหรับ

[ar]

กลับไปยัง อาหรับ

 • การออกเสียงคำว่า آدم آدم
 • การออกเสียงคำว่า ابراهيم ابراهيم
 • การออกเสียงคำว่า طاهر طاهر
 • การออกเสียงคำว่า ذراعي ذراعي
 • การออกเสียงคำว่า شِريف شِريف
 • การออกเสียงคำว่า سعد سعد
 • การออกเสียงคำว่า زايد زايد
 • การออกเสียงคำว่า حسين حسين
 • การออกเสียงคำว่า ابرارد ابرارد
 • การออกเสียงคำว่า نسيم نسيم
 • การออกเสียงคำว่า كمال كمال
 • การออกเสียงคำว่า قابوس قابوس
 • การออกเสียงคำว่า مظفّر مظفّر
 • การออกเสียงคำว่า فايق فايق
 • การออกเสียงคำว่า وفيق وفيق
 • การออกเสียงคำว่า حسنين حسنين
 • การออกเสียงคำว่า حسّان حسّان
 • การออกเสียงคำว่า درويش درويش
 • การออกเสียงคำว่า وسام وسام
 • การออกเสียงคำว่า مسلّم مسلّم
 • การออกเสียงคำว่า مصبح مصبح
 • การออกเสียงคำว่า سيف سيف
 • การออกเสียงคำว่า عباس عباس
 • การออกเสียงคำว่า ماجد ماجد
 • การออกเสียงคำว่า نعيم نعيم
 • การออกเสียงคำว่า مكتوم مكتوم
 • การออกเสียงคำว่า راجي راجي
 • การออกเสียงคำว่า شوقي شوقي
 • การออกเสียงคำว่า عفيف عفيف
 • การออกเสียงคำว่า نادر نادر