ภาษา:

แอฟริกา

[af]

กลับไปยัง แอฟริกา

 • การออกเสียงคำว่า museum museum
 • การออกเสียงคำว่า sprong sprong
 • การออกเสียงคำว่า aluminium aluminium
 • การออกเสียงคำว่า man man
 • การออกเสียงคำว่า plant plant
 • การออกเสียงคำว่า okapi okapi
 • การออกเสียงคำว่า bar bar
 • การออกเสียงคำว่า lamp lamp
 • การออกเสียงคำว่า film film
 • การออกเสียงคำว่า hand hand
 • การออกเสียงคำว่า in in
 • การออกเสียงคำว่า gas gas
 • การออกเสียงคำว่า biologie biologie
 • การออกเสียงคำว่า rivier rivier
 • การออกเสียงคำว่า berg berg
 • การออกเสียงคำว่า haar haar
 • การออกเสียงคำว่า enkel enkel
 • การออกเสียงคำว่า water water
 • การออกเสียงคำว่า idee idee
 • การออกเสียงคำว่า gif gif
 • การออกเสียงคำว่า party party
 • การออกเสียงคำว่า wonder wonder
 • การออกเสียงคำว่า brief brief
 • การออกเสียงคำว่า klub klub
 • การออกเสียงคำว่า Ag Ag
 • การออกเสียงคำว่า worm worm
 • การออกเสียงคำว่า leser leser
 • การออกเสียงคำว่า was was
 • การออกเสียงคำว่า sleep sleep
 • การออกเสียงคำว่า datum datum