ภาษา:

ภาษาอาฟรีกานส์

[af]

กลับไปยังภาษาอาฟรีกานส์

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : apartheid apartheid
 • การออกเสียง : pomelo pomelo
 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : vriend vriend
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : help help
 • การออกเสียง : weg weg
 • การออกเสียง : aarde aarde
 • การออกเสียง : letter letter
 • การออกเสียง : sluier sluier
 • การออกเสียง : fotograaf fotograaf
 • การออกเสียง : steel steel
 • การออกเสียง : gif gif
 • การออกเสียง : verloofde verloofde
 • การออกเสียง : planeet planeet
 • การออกเสียง : Stier Stier
 • การออกเสียง : polsslag polsslag
 • การออกเสียง : week week
 • การออกเสียง : broer broer
 • การออกเสียง : melk melk
 • การออกเสียง : baard baard
 • การออกเสียง : Burg Burg
 • การออกเสียง : engel engel
 • การออกเสียง : Indonesië Indonesië
 • การออกเสียง : spons spons
 • การออกเสียง : wiskunde wiskunde
 • การออกเสียง : donderdag donderdag
 • การออกเสียง : want want
 • การออกเสียง : temperatuur temperatuur
 • การออกเสียง : SKU SKU
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : kleur kleur
 • การออกเสียง : kraal kraal
 • การออกเสียง : kilometer kilometer
 • การออกเสียง : woud woud
 • การออกเสียง : leer leer
 • การออกเสียง : buffel buffel
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : arm arm
 • การออกเสียง : lip lip
 • การออกเสียง : dief dief
 • การออกเสียง : slang slang
 • การออกเสียง : buurman buurman
 • การออกเสียง : esel esel
 • การออกเสียง : herdenking herdenking
 • การออกเสียง : Zambia Zambia
 • การออกเสียง : skort skort
 • การออกเสียง : wins wins
 • การออกเสียง : dominee dominee
 • การออกเสียง : gras gras
 • การออกเสียง : dokter dokter
 • การออกเสียง : aanname aanname
 • การออกเสียง : waterskilpad waterskilpad
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : landgoed landgoed
 • การออกเสียง : swart swart
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : trap trap
 • การออกเสียง : ellips ellips
 • การออกเสียง : klinker klinker
 • การออกเสียง : blad blad
 • การออกเสียง : kies kies
 • การออกเสียง : klatergoud klatergoud
 • การออกเสียง : ster ster
 • การออกเสียง : glas glas
 • การออกเสียง : klop klop
 • การออกเสียง : radius radius
 • การออกเสียง : skrif skrif
 • การออกเสียง : grammatika grammatika
 • การออกเสียง : wit wit
 • การออกเสียง : byl byl
 • การออกเสียง : stratigrafie stratigrafie
 • การออกเสียง : ink ink
 • การออกเสียง : punt punt
 • การออกเสียง : diefstal diefstal
 • การออกเสียง : verspreidingsgebied verspreidingsgebied
 • การออกเสียง : antropologie antropologie
 • การออกเสียง : navigasie navigasie
 • การออกเสียง : Fase Fase
 • การออกเสียง : vulkaan vulkaan
 • การออกเสียง : bui bui
 • การออกเสียง : slaap slaap
 • การออกเสียง : slag slag
 • การออกเสียง : introvert introvert
 • การออกเสียง : som som
 • การออกเสียง : anatomie anatomie
 • การออกเสียง : universiteit universiteit
 • การออกเสียง : fontein fontein
 • การออกเสียง : Wurm Wurm
 • การออกเสียง : ruimte ruimte
 • การออกเสียง : hipotese hipotese
 • การออกเสียง : deurknop deurknop
 • การออกเสียง : katioon katioon
 • การออกเสียง : taal taal
 • การออกเสียง : silikon silikon
 • การออกเสียง : vertaling vertaling
 • การออกเสียง : proton proton
 • การออกเสียง : Astrolabium Astrolabium
 • การออกเสียง : ioon ioon
 • การออกเสียง : bar bar