ภาษา: ภาษาจีนกลาง [汉语]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

 • การออกเสียง : 十八 十八
 • การออกเสียง : 坐
 • การออกเสียง : 一千 一千
 • การออกเสียง : 村
 • การออกเสียง : 血
 • การออกเสียง : 餐厅 餐厅
 • การออกเสียง : 上午 上午
 • การออกเสียง : 电视 电视
 • การออกเสียง : 先
 • การออกเสียง : 下一站 下一站
 • การออกเสียง : 廁所 廁所
 • การออกเสียง : 早晨 早晨
 • การออกเสียง : 手表 手表
 • การออกเสียง : 白痴 白痴
 • การออกเสียง : 相信 相信
 • การออกเสียง : 汝
 • การออกเสียง : 正在 正在
 • การออกเสียง : 继续 继续
 • การออกเสียง : 十六 十六
 • การออกเสียง : 没关系 没关系
 • การออกเสียง : 长城 长城
 • การออกเสียง : 位
 • การออกเสียง : 十一月 十一月
 • การออกเสียง : 前面 前面
 • การออกเสียง : 旅行社 旅行社
 • การออกเสียง : 老子 老子
 • การออกเสียง : 要求 要求
 • การออกเสียง : 蘋果 蘋果
 • การออกเสียง : 定
 • การออกเสียง : 車
 • การออกเสียง : 纪梵希 纪梵希
 • การออกเสียง : 麦当劳 麦当劳
 • การออกเสียง : 角
 • การออกเสียง : 熟悉 熟悉
 • การออกเสียง : 青
 • การออกเสียง : 手指 手指
 • การออกเสียง : 下雪 下雪
 • การออกเสียง : 八月 八月
 • การออกเสียง : 龙
 • การออกเสียง : 姑娘 姑娘
 • การออกเสียง : 陈
 • การออกเสียง : 神
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : 什么时候 什么时候
 • การออกเสียง : 可
 • การออกเสียง : 工人 工人
 • การออกเสียง : 玉米 玉米
 • การออกเสียง : 家具 家具
 • การออกเสียง : 功夫 功夫
 • การออกเสียง : 太
 • การออกเสียง : 狼
 • การออกเสียง : 大家 大家
 • การออกเสียง : 一会儿 一会儿
 • การออกเสียง : 不要 不要
 • การออกเสียง : 二胡 二胡
 • การออกเสียง : 宿舍 宿舍
 • การออกเสียง : 胸
 • การออกเสียง : 支持 支持
 • การออกเสียง : 饭
 • การออกเสียง : 五月 五月
 • การออกเสียง : 速度 速度
 • การออกเสียง : 死亡 死亡
 • การออกเสียง : 然后 然后
 • การออกเสียง : 只
 • การออกเสียง : 桂林 桂林
 • การออกเสียง : 秦
 • การออกเสียง : 迪化街 迪化街
 • การออกเสียง : 鸡
 • การออกเสียง : 信
 • การออกเสียง : 儿
 • การออกเสียง : 萝卜 萝卜
 • การออกเสียง : 天使 天使
 • การออกเสียง : 和平 和平
 • การออกเสียง : 仍然 仍然
 • การออกเสียง : 它
 • การออกเสียง : 臺灣 臺灣
 • การออกเสียง : 词典 词典
 • การออกเสียง : 沙发 沙发
 • การออกเสียง : 天下无敌 天下无敌
 • การออกเสียง : 汤
 • การออกเสียง : 番茄 番茄
 • การออกเสียง : 其他 其他
 • การออกเสียง : 今日 今日
 • การออกเสียง : 鬼島 鬼島
 • การออกเสียง : 不经一事,不长一智 不经一事,不长一智
 • การออกเสียง : 怎么 怎么
 • การออกเสียง : 虎
 • การออกเสียง : 找
 • การออกเสียง : 政府 政府
 • การออกเสียง : 平安 平安