ภาษา: ภาษาจีนกลาง [汉语]

กลับไปยังภาษาจีนกลาง

 • การออกเสียง : 餐厅 餐厅
 • การออกเสียง : 矮
 • การออกเสียง : 瑞
 • การออกเสียง : 感觉 感觉
 • การออกเสียง : 中秋節 中秋節
 • การออกเสียง : 起
 • การออกเสียง : 小心 小心
 • การออกเสียง : 下雪 下雪
 • การออกเสียง : 你叫什么名字? 你叫什么名字?
 • การออกเสียง : 蘋果 蘋果
 • การออกเสียง : 上午 上午
 • การออกเสียง : 夢
 • การออกเสียง : 迪化街 迪化街
 • การออกเสียง : 正在 正在
 • การออกเสียง : 好久不見 好久不見
 • การออกเสียง : 穿 穿
 • การออกเสียง : 手指 手指
 • การออกเสียง : 屄
 • การออกเสียง : 下一站 下一站
 • การออกเสียง : 帽子 帽子
 • การออกเสียง : 消息 消息
 • การออกเสียง : 村
 • การออกเสียง : 一千 一千
 • การออกเสียง : 油
 • การออกเสียง : 旅游 旅游
 • การออกเสียง : 今日 今日
 • การออกเสียง : 白痴 白痴
 • การออกเสียง : 旅行社 旅行社
 • การออกเสียง : 陈
 • การออกเสียง : 不要 不要
 • การออกเสียง : 宿舍 宿舍
 • การออกเสียง : 麦当劳 麦当劳
 • การออกเสียง : 十一月 十一月
 • การออกเสียง : 什么时候 什么时候
 • การออกเสียง : 孫悟空 孫悟空
 • การออกเสียง : 相信 相信
 • การออกเสียง : 地图 地图
 • การออกเสียง : 北京市 北京市
 • การออกเสียง : 神
 • การออกเสียง : 客家 客家
 • การออกเสียง : 前面 前面
 • การออกเสียง : 继续 继续
 • การออกเสียง : 一会儿 一会儿
 • การออกเสียง : 玉米 玉米
 • การออกเสียง : 車
 • การออกเสียง : 廣州 廣州
 • การออกเสียง : 其他 其他
 • การออกเสียง : 老板 老板
 • การออกเสียง : 长城 长城
 • การออกเสียง : 老子 老子
 • การออกเสียง : 位
 • การออกเสียง : 角
 • การออกเสียง : 八月 八月
 • การออกเสียง : 汝
 • การออกเสียง : 功夫 功夫
 • การออกเสียง : 然后 然后
 • การออกเสียง : 没关系 没关系
 • การออกเสียง : 同事 同事
 • การออกเสียง : 血
 • การออกเสียง : 虎
 • การออกเสียง : 江
 • การออกเสียง : 阿耨多羅三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提
 • การออกเสียง : 龙
 • การออกเสียง : 先
 • การออกเสียง : 十九 十九
 • การออกเสียง : 姑娘 姑娘
 • การออกเสียง : 豬
 • การออกเสียง : 聪明 聪明
 • การออกเสียง : 早晨 早晨
 • การออกเสียง : 成
 • การออกเสียง : 可
 • การออกเสียง : 儿
 • การออกเสียง : 青
 • การออกเสียง : 如何 如何
 • การออกเสียง : 天使 天使
 • การออกเสียง : 川
 • การออกเสียง : 要求 要求
 • การออกเสียง : 番茄 番茄
 • การออกเสียง : 桂林 桂林
 • การออกเสียง : 定
 • การออกเสียง : 五月 五月
 • การออกเสียง : 太
 • การออกเสียง : 饭
 • การออกเสียง : 支持 支持
 • การออกเสียง : 纪梵希 纪梵希
 • การออกเสียง : 工人 工人
 • การออกเสียง : 秦
 • การออกเสียง : 再
 • การออกเสียง : 和平 和平
 • การออกเสียง : 埃及 埃及