ภาษา: จีน [汉语]

กลับไปยัง จีน

 • การออกเสียงคำว่า 說明 說明
 • การออกเสียงคำว่า 沒良心 沒良心
 • การออกเสียงคำว่า 談條件 談條件
 • การออกเสียงคำว่า 寻问 寻问
 • การออกเสียงคำว่า 贍養費 贍養費
 • การออกเสียงคำว่า 寻衅 寻衅
 • การออกเสียงคำว่า 小潮 小潮
 • การออกเสียงคำว่า 远见卓识 远见卓识
 • การออกเสียงคำว่า 祝早日康复 祝早日康复
 • การออกเสียงคำว่า 下星期见 下星期见
 • การออกเสียงคำว่า 预防不测 预防不测
 • การออกเสียงคำว่า 我不会让你去 我不会让你去
 • การออกเสียงคำว่า 尔冬升 尔冬升
 • การออกเสียงคำว่า 鸱目虎吻 鸱目虎吻
 • การออกเสียงคำว่า 蔡锷 蔡锷
 • การออกเสียงคำว่า 无神论者 无神论者
 • การออกเสียงคำว่า 肥皂沫 肥皂沫
 • การออกเสียงคำว่า 军事独裁 军事独裁
 • การออกเสียงคำว่า 习题 习题
 • การออกเสียงคำว่า 星图 星图
 • การออกเสียงคำว่า 害处 害处
 • การออกเสียงคำว่า 好香啊! 好香啊!
 • การออกเสียงคำว่า 咖啡杯 咖啡杯
 • การออกเสียงคำว่า 省事 省事
 • การออกเสียงคำว่า 舍生取义 舍生取义
 • การออกเสียงคำว่า 温故而知新 温故而知新
 • การออกเสียงคำว่า 吾日三省吾身 吾日三省吾身
 • การออกเสียงคำว่า 悟性 悟性
 • การออกเสียงคำว่า 禅坐 禅坐
 • การออกเสียงคำว่า 剑眉星目 剑眉星目
 • การออกเสียงคำว่า 玉洁冰清 玉洁冰清
 • การออกเสียงคำว่า 晏殊 晏殊
 • การออกเสียงคำว่า 隨身聽 隨身聽
 • การออกเสียงคำว่า 秦可卿 秦可卿
 • การออกเสียงคำว่า 关东煮 关东煮
 • การออกเสียงคำว่า 劳保 劳保
 • การออกเสียงคำว่า 小凤仙 小凤仙
 • การออกเสียงคำว่า 相貌堂堂 相貌堂堂
 • การออกเสียงคำว่า 菡萏芙蓉 菡萏芙蓉
 • การออกเสียงคำว่า 风度翩翩 风度翩翩
 • การออกเสียงคำว่า 鹤发童颜 鹤发童颜
 • การออกเสียงคำว่า 什么东西啊? 什么东西啊?
 • การออกเสียงคำว่า 阿拉斯 阿拉斯
 • การออกเสียงคำว่า 粗暴 粗暴
 • การออกเสียงคำว่า 九死一生 九死一生
 • การออกเสียงคำว่า 赶上 赶上
 • การออกเสียงคำว่า 了如指掌 了如指掌
 • การออกเสียงคำว่า 重色轻友 重色轻友
 • การออกเสียงคำว่า 毛豆 毛豆
 • การออกเสียงคำว่า 转向 转向
 • การออกเสียงคำว่า 护送 护送
 • การออกเสียงคำว่า 养活 养活
 • การออกเสียงคำว่า 认出 认出
 • การออกเสียงคำว่า 務必 務必
 • การออกเสียงคำว่า 親戚 親戚
 • การออกเสียงคำว่า 馬車 馬車
 • การออกเสียงคำว่า 买什么东西 买什么东西
 • การออกเสียงคำว่า 我们有实体店 我们有实体店
 • การออกเสียงคำว่า 装配 装配
 • การออกเสียงคำว่า 性骚扰 性骚扰
 • การออกเสียงคำว่า 刻不容緩 刻不容緩
 • การออกเสียงคำว่า 指头儿 指头儿
 • การออกเสียงคำว่า 贴息 贴息
 • การออกเสียงคำว่า 小卒 小卒
 • การออกเสียงคำว่า 阿里 阿里
 • การออกเสียงคำว่า 標志 標志
 • การออกเสียงคำว่า 地下道 地下道
 • การออกเสียงคำว่า 临写 临写
 • การออกเสียงคำว่า 伟观 伟观
 • การออกเสียงคำว่า 久立 久立
 • การออกเสียงคำว่า 星等 星等
 • การออกเสียงคำว่า 星斗 星斗
 • การออกเสียงคำว่า 听清 听清
 • การออกเสียงคำว่า 写得 写得
 • การออกเสียงคำว่า 庆余年 庆余年
 • การออกเสียงคำว่า 觉罗氏 觉罗氏
 • การออกเสียงคำว่า 旗头 旗头
 • การออกเสียงคำว่า 簪花小楷 簪花小楷
 • การออกเสียงคำว่า 琅琊王 琅琊王
 • การออกเสียงคำว่า 加護病房 加護病房
 • การออกเสียงคำว่า 警察局長 警察局長
 • การออกเสียงคำว่า 衛生設備 衛生設備
 • การออกเสียงคำว่า 計算 計算
 • การออกเสียงคำว่า 耍弄 耍弄
 • การออกเสียงคำว่า 改判 改判
 • การออกเสียงคำว่า 配制 配制
 • การออกเสียงคำว่า 配属 配属
 • การออกเสียงคำว่า 恕
 • การออกเสียงคำว่า 时髦 时髦