ภาษา: ภาษาจวง [Vahcuengh]

กลับไปยังภาษาจวง

 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : BAE BAE
 • การออกเสียง : 吃饭 吃饭
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : na na
 • การออกเสียง : ok ok
 • การออกเสียง : gang gang
 • การออกเสียง : 汉语 汉语
 • การออกเสียง : bit bit
 • การออกเสียง : 什么 什么
 • การออกเสียง : AI AI
 • การออกเสียง : ae ae
 • การออกเสียง : cup cup
 • การออกเสียง : rap rap
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : saw saw
 • การออกเสียง : bak bak
 • การออกเสียง : dot dot
 • การออกเสียง : bei bei
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : gai gai
 • การออกเสียง : Mae Mae
 • การออกเสียง : bien bien
 • การออกเสียง : bag bag
 • การออกเสียง : Roi Roi
 • การออกเสียง : Max Max
 • การออกเสียง : UK UK
 • การออกเสียง : get get
 • การออกเสียง : sim sim
 • การออกเสียง : Gyu Gyu
 • การออกเสียง : bi bi
 • การออกเสียง : meh meh
 • การออกเสียง : Daeng Daeng
 • การออกเสียง : ring ring
 • การออกเสียง : baek baek
 • การออกเสียง : hau hau
 • การออกเสียง : vet vet
 • การออกเสียง : bat bat
 • การออกเสียง : da da
 • การออกเสียง : nou nou
 • การออกเสียง : go go
 • การออกเสียง : raemx raemx
 • การออกเสียง : Sam Sam
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : huj huj
 • การออกเสียง : sik sik
 • การออกเสียง : Linh Linh
 • การออกเสียง : me me
 • การออกเสียง : han han
 • การออกเสียง : ho ho
 • การออกเสียง : HU HU
 • การออกเสียง : non non
 • การออกเสียง : Gun Gun
 • การออกเสียง : daw daw
 • การออกเสียง : ek ek
 • การออกเสียง : duz duz
 • การออกเสียง : up up
 • การออกเสียง : mwngz mwngz
 • การออกเสียง : baet baet
 • การออกเสียง : Aek Aek
 • การออกเสียง : 杜甫 杜甫
 • การออกเสียง : cib cib
 • การออกเสียง : Bouxcuengh Bouxcuengh
 • การออกเสียง : Cuengh Cuengh
 • การออกเสียง : mug mug
 • การออกเสียง : IJ IJ
 • การออกเสียง : lau lau
 • การออกเสียง : raiz raiz
 • การออกเสียง : lai lai
 • การออกเสียง : maj maj
 • การออกเสียง : lik lik
 • การออกเสียง : Dieb Dieb
 • การออกเสียง : gou gou
 • การออกเสียง : LAN LAN
 • การออกเสียง : Fuj Fuj
 • การออกเสียง : dai dai
 • การออกเสียง : bya bya
 • การออกเสียง : sing sing
 • การออกเสียง : rox rox
 • การออกเสียง : coek coek
 • การออกเสียง : Rin Rin
 • การออกเสียง : ej ej
 • การออกเสียง : byanouq byanouq
 • การออกเสียง : Noh Noh
 • การออกเสียง : dox dox
 • การออกเสียง : congh congh
 • การออกเสียง : hwnz hwnz
 • การออกเสียง : cwz cwz
 • การออกเสียง : min og bae leux ,he has been out min og bae leux ,he has been out

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : nyi nyi