ภาษา: ภาษากวางตุ้ง [粵文]

กลับไปยังภาษากวางตุ้ง

 • การออกเสียง : 老母 老母
 • การออกเสียง : 社會學 社會學
 • การออกเสียง : 梅赛德斯 奔驰 梅赛德斯 奔驰
 • การออกเสียง : 湖
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : 公園 公園
 • การออกเสียง : 金正恩 金正恩
 • การออกเสียง : 胡锦涛 胡锦涛
 • การออกเสียง : 任
 • การออกเสียง : 调侃 调侃
 • การออกเสียง : 佐敦 佐敦
 • การออกเสียง : 脍炙人口 脍炙人口
 • การออกเสียง : 蔡
 • การออกเสียง : 富士山 富士山
 • การออกเสียง : 向
 • การออกเสียง : 夕
 • การออกเสียง : 容易 容易
 • การออกเสียง : 直接 直接
 • การออกเสียง : 阿彌陀佛 阿彌陀佛
 • การออกเสียง : 现在 现在
 • การออกเสียง : 飯
 • การออกเสียง : 過
 • การออกเสียง : 契丹 契丹
 • การออกเสียง : 酒
 • การออกเสียง : 松
 • การออกเสียง : 很高兴认识你 很高兴认识你
 • การออกเสียง : 發
 • การออกเสียง : 多谢 多谢
 • การออกเสียง : 命
 • การออกเสียง : 懿
 • การออกเสียง : 圖書館 圖書館
 • การออกเสียง : 短
 • การออกเสียง : 開始 開始
 • การออกเสียง : 酒店 酒店
 • การออกเสียง : 部
 • การออกเสียง : 屈
 • การออกเสียง : 魏
 • การออกเสียง : 京都 京都
 • การออกเสียง : 位
 • การออกเสียง : 支付宝 支付宝
 • การออกเสียง : 水浒传 水浒传
 • การออกเสียง : 床
 • การออกเสียง : 奚
 • การออกเสียง : 筆記本 筆記本
 • การออกเสียง : Burkina Faso Burkina Faso
 • การออกเสียง : 曹
 • การออกเสียง : 螞蟻 螞蟻
 • การออกเสียง : 隻
 • การออกเสียง : 崔
 • การออกเสียง : 晚上 晚上
 • การออกเสียง : 鬼
 • การออกเสียง : 乜嘢 乜嘢
 • การออกเสียง : 兩
 • การออกเสียง : 算喇,唔好搞咁多嘢 算喇,唔好搞咁多嘢
 • การออกเสียง : 笑
 • การออกเสียง : 官
 • การออกเสียง : 蘿蔔糕 蘿蔔糕
 • การออกเสียง : 岳
 • การออกเสียง : 信息 信息
 • การออกเสียง : 別
 • การออกเสียง : 當
 • การออกเสียง : 雲
 • การออกเสียง : 郑
 • การออกเสียง : 為
 • การออกเสียง : 肉骨茶 肉骨茶
 • การออกเสียง : 广东 广东
 • การออกเสียง : 鞋
 • การออกเสียง : 衣服 衣服
 • การออกเสียง : 汉语 汉语
 • การออกเสียง : 萵苣 萵苣
 • การออกเสียง : 灣仔 灣仔
 • การออกเสียง : 却
 • การออกเสียง : 爱情 爱情
 • การออกเสียง : 阴茎 阴茎
 • การออกเสียง : 路
 • การออกเสียง : 回
 • การออกเสียง : 定
 • การออกเสียง : 解
 • การออกเสียง : 小籠包 小籠包
 • การออกเสียง : 疫苗 疫苗
 • การออกเสียง : 油麻地 油麻地
 • การออกเสียง : 象
 • การออกเสียง : 晉
 • การออกเสียง : 市
 • การออกเสียง : 努力 努力
 • การออกเสียง : 政
 • การออกเสียง : 雞蛋仔 雞蛋仔
 • การออกเสียง : 左右 左右
 • การออกเสียง : 热
 • การออกเสียง : 睿