ภาษา: ภาษากวางตุ้ง [粵文]

กลับไปยังภาษากวางตุ้ง

 • การออกเสียง : 合
 • การออกเสียง : 似
 • การออกเสียง : 悖論 悖論
 • การออกเสียง : 大家 大家
 • การออกเสียง : 入口 入口
 • การออกเสียง : 注意 注意
 • การออกเสียง : 热
 • การออกเสียง : 書
 • การออกเสียง : 古惑仔 古惑仔
 • การออกเสียง : 肉骨茶 肉骨茶
 • การออกเสียง : 阮
 • การออกเสียง : 1000 1000
 • การออกเสียง : 冷
 • การออกเสียง : 自
 • การออกเสียง : 角
 • การออกเสียง : 学
 • การออกเสียง : 犰狳 犰狳
 • การออกเสียง : 魏
 • การออกเสียง : 鞋
 • การออกเสียง : 拍手 拍手
 • การออกเสียง : 無
 • การออกเสียง : 華
 • การออกเสียง : 生命 生命
 • การออกเสียง : 幼
 • การออกเสียง : 扔
 • การออกเสียง : 高雄 高雄
 • การออกเสียง : 粵拼 粵拼
 • การออกเสียง : 父母 父母
 • การออกเสียง : 二月 二月
 • การออกเสียง : 水浒传 水浒传
 • การออกเสียง : SUV SUV
 • การออกเสียง : 過
 • การออกเสียง : 圖書館 圖書館
 • การออกเสียง : 佐敦 佐敦
 • การออกเสียง : 鬼
 • การออกเสียง : 中國人 中國人
 • การออกเสียง : 蘸
 • การออกเสียง : 契丹 契丹
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : 调侃 调侃
 • การออกเสียง : 公園 公園
 • การออกเสียง : 澳门 澳门
 • การออกเสียง : 艮
 • การออกเสียง : 曹
 • การออกเสียง : 酒吧 酒吧
 • การออกเสียง : 糯米 糯米
 • การออกเสียง : 国
 • การออกเสียง : 努力 努力
 • การออกเสียง : 唔使客氣 唔使客氣
 • การออกเสียง : 眼
 • การออกเสียง : 需要 需要
 • การออกเสียง : 翟
 • การออกเสียง : 卵
 • การออกเสียง : 欠
 • การออกเสียง : 松
 • การออกเสียง : 老母 老母
 • การออกเสียง : 楊枝甘露 楊枝甘露
 • การออกเสียง : ok ok
 • การออกเสียง : 汉语 汉语
 • การออกเสียง : movie movie
 • การออกเสียง : 晉
 • การออกเสียง : 夜
 • การออกเสียง : 月餅 月餅
 • การออกเสียง : 京都 京都
 • การออกเสียง : 路
 • การออกเสียง : 电脑 电脑
 • การออกเสียง : 胡锦涛 胡锦涛
 • การออกเสียง : 豆瓣 豆瓣
 • การออกเสียง : 幸會 幸會
 • การออกเสียง : 奚
 • การออกเสียง : 大人 大人
 • การออกเสียง : 雞蛋仔 雞蛋仔
 • การออกเสียง : 蔡
 • การออกเสียง : 广东 广东
 • การออกเสียง : 陸
 • การออกเสียง : 安全 安全
 • การออกเสียง : 原因 原因
 • การออกเสียง : 阴茎 阴茎
 • การออกเสียง : 微信 微信
 • การออกเสียง : 阿彌陀佛 阿彌陀佛
 • การออกเสียง : 兩
 • การออกเสียง : 教室 教室
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : 懿
 • การออกเสียง : 草莓 草莓
 • การออกเสียง : 云
 • การออกเสียง : 崔
 • การออกเสียง : 麦当劳 麦当劳
 • การออกเสียง : 定
 • การออกเสียง : 容易 容易