ภาษา: ภาษากวางตุ้ง [粵文]

กลับไปยังภาษากวางตุ้ง

 • การออกเสียง : 陸
 • การออกเสียง : 華
 • การออกเสียง : 粵拼 粵拼
 • การออกเสียง : 蔡
 • การออกเสียง : 澳门 澳门
 • การออกเสียง : 京都 京都
 • การออกเสียง : 需要 需要
 • การออกเสียง : 酒
 • การออกเสียง : 艮
 • การออกเสียง : 蘸
 • การออกเสียง : 调侃 调侃
 • การออกเสียง : 支付宝 支付宝
 • การออกเสียง : 定
 • การออกเสียง : 契丹 契丹
 • การออกเสียง : 圖書館 圖書館
 • การออกเสียง : 鬼
 • การออกเสียง : 注意 注意
 • การออกเสียง : 豆瓣 豆瓣
 • การออกเสียง : 短
 • การออกเสียง : movie movie
 • การออกเสียง : 努力 努力
 • การออกเสียง : 2017 2017
 • การออกเสียง : 翟
 • การออกเสียง : 肉骨茶 肉骨茶
 • การออกเสียง : 大家 大家
 • การออกเสียง : 多谢 多谢
 • การออกเสียง : 梅赛德斯 奔驰 梅赛德斯 奔驰
 • การออกเสียง : 中國人 中國人
 • การออกเสียง : 魏
 • การออกเสียง : 公園 公園
 • การออกเสียง : 向
 • การออกเสียง : 生命 生命
 • การออกเสียง : 自
 • การออกเสียง : 现在 现在
 • การออกเสียง : 1000 1000
 • การออกเสียง : 胡锦涛 胡锦涛
 • การออกเสียง : 買單 買單
 • การออกเสียง : 佐敦 佐敦
 • การออกเสียง : 曹
 • การออกเสียง : 開始 開始
 • การออกเสียง : 鬼佬 鬼佬
 • การออกเสียง : 過
 • การออกเสียง : ok ok
 • การออกเสียง : 容易 容易
 • การออกเสียง : 卞
 • การออกเสียง : 郑
 • การออกเสียง : 星期六 星期六
 • การออกเสียง : 夕
 • การออกเสียง : 字字珠璣 字字珠璣
 • การออกเสียง : 鞋
 • การออกเสียง : 糯米 糯米
 • การออกเสียง : 松
 • การออกเสียง : 酱油 酱油
 • การออกเสียง : 卵
 • การออกเสียง : 音
 • การออกเสียง : 阿彌陀佛 阿彌陀佛
 • การออกเสียง : 崔
 • การออกเสียง : 床
 • การออกเสียง : 脍炙人口 脍炙人口
 • การออกเสียง : 雞蛋仔 雞蛋仔
 • การออกเสียง : 电脑 电脑
 • การออกเสียง : 金正恩 金正恩
 • การออกเสียง : 出口 出口
 • การออกเสียง : 飯
 • การออกเสียง : 追
 • การออกเสียง : 广东 广东
 • การออกเสียง : 部
 • การออกเสียง : 路
 • การออกเสียง : 咕嚕肉 咕嚕肉
 • การออกเสียง : 科学 科学
 • การออกเสียง : 魑魅魍魎 魑魅魍魎
 • การออกเสียง : 懿
 • การออกเสียง : 發
 • การออกเสียง : 汉语 汉语
 • การออกเสียง : 兩
 • การออกเสียง : 却
 • การออกเสียง : 非常 非常
 • การออกเสียง : 奚
 • การออกเสียง : 晉
 • การออกเสียง : 社會學 社會學
 • การออกเสียง : 水浒传 水浒传
 • การออกเสียง : 算喇,唔好搞咁多嘢 算喇,唔好搞咁多嘢
 • การออกเสียง : Burkina Faso Burkina Faso
 • การออกเสียง : 地下鉄 地下鉄
 • การออกเสียง : 上環 上環
 • การออกเสียง : 笑
 • การออกเสียง : 教室 教室
 • การออกเสียง : 十一 十一
 • การออกเสียง : 回
 • การออกเสียง : 屈