ภาษา: กวางตุ้ง Yue [粵文]

กลับไปยัง กวางตุ้ง Yue

 • การออกเสียงคำว่า 扂
 • การออกเสียงคำว่า 牙䶪 牙䶪
 • การออกเสียงคำว่า 欹
 • การออกเสียงคำว่า 岌頭 岌頭
 • การออกเสียงคำว่า 寫筆記 寫筆記
 • การออกเสียงคำว่า 我有 我有
 • การออกเสียงคำว่า 座椅 座椅
 • การออกเสียงคำว่า 掌嘴 掌嘴
 • การออกเสียงคำว่า 手指指 手指指
 • การออกเสียงคำว่า 陽台 陽台
 • การออกเสียงคำว่า 做作業 做作業
 • การออกเสียงคำว่า 沖涼缸 沖涼缸
 • การออกเสียงคำว่า 冧檔 冧檔
 • การออกเสียงคำว่า 捱騾仔 捱騾仔
 • การออกเสียงคำว่า 咖啡 咖啡
 • การออกเสียงคำว่า 陌生 陌生
 • การออกเสียงคำว่า 騎馬 騎馬
 • การออกเสียงคำว่า 眼藥水 眼藥水
 • การออกเสียงคำว่า 樞紐 樞紐
 • การออกเสียงคำว่า 中文大學 中文大學
 • การออกเสียงคำว่า 魚蛋 魚蛋
 • การออกเสียงคำว่า 蛋撻 蛋撻
 • การออกเสียงคำว่า 唔到 唔到
 • การออกเสียงคำว่า 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮
 • การออกเสียงคำว่า 畫蛇添足 畫蛇添足
 • การออกเสียงคำว่า 頭髮 頭髮
 • การออกเสียงคำว่า 相思 相思
 • การออกเสียงคำว่า 聯合國 聯合國
 • การออกเสียงคำว่า 擦白板 擦白板
 • การออกเสียงคำว่า 酒樽 酒樽
 • การออกเสียงคำว่า 筆記本 筆記本
 • การออกเสียงคำว่า 鉋筆 鉋筆
 • การออกเสียงคำว่า 圖畫 圖畫
 • การออกเสียงคำว่า 舉手 舉手
 • การออกเสียงคำว่า 宇宙洪荒 宇宙洪荒
 • การออกเสียงคำว่า 沕水 沕水
 • การออกเสียงคำว่า 多借過 多借過
 • การออกเสียงคำว่า 一拳揈埋去 一拳揈埋去
 • การออกเสียงคำว่า 科大訊飛 科大訊飛
 • การออกเสียงคำว่า 拖
 • การออกเสียงคำว่า 晾衣服 晾衣服
 • การออกเสียงคำว่า 熄機電腦 熄機電腦
 • การออกเสียงคำว่า 下個星期 下個星期
 • การออกเสียงคำว่า 由得佢 得㗎啦 我要嘅 由得佢 得㗎啦 我要嘅
 • การออกเสียงคำว่า 瞓落床 瞓落床
 • การออกเสียงคำว่า 蔭
 • การออกเสียงคำว่า 另一 另一
 • การออกเสียงคำว่า 淋花 淋花
 • การออกเสียงคำว่า 關閉水龍頭 關閉水龍頭
 • การออกเสียงคำว่า 開水龍頭 開水龍頭
 • การออกเสียงคำว่า 開電視 開電視
 • การออกเสียงคำว่า 閂電視機 閂電視機
 • การออกเสียงคำว่า 開收音機 開收音機
 • การออกเสียงคำว่า 收拾 收拾
 • การออกเสียงคำว่า 機長 機長
 • การออกเสียงคำว่า 叛逆 叛逆
 • การออกเสียงคำว่า 划算 划算
 • การออกเสียงคำว่า 吮疽舐痔 吮疽舐痔
 • การออกเสียงคำว่า 順便 順便
 • การออกเสียงคำว่า 唔輸得 唔輸得
 • การออกเสียงคำว่า 木訥 木訥
 • การออกเสียงคำว่า 天涯若比鄰 天涯若比鄰
 • การออกเสียงคำว่า 天星碼頭 天星碼頭
 • การออกเสียงคำว่า 社會學 社會學
 • การออกเสียงคำว่า 久遠 久遠
 • การออกเสียงคำว่า 条件 条件
 • การออกเสียงคำว่า 預料 預料
 • การออกเสียงคำว่า 樂觀 樂觀
 • การออกเสียงคำว่า 九龍塘地鐵站 九龍塘地鐵站
 • การออกเสียงคำว่า 發表 發表
 • การออกเสียงคำว่า 捐
 • การออกเสียงคำว่า 頤指氣使 頤指氣使
 • การออกเสียงคำว่า 黐手拢 黐手拢
 • การออกเสียงคำว่า 城隅 城隅
 • การออกเสียงคำว่า 黐手攏 黐手攏
 • การออกเสียงคำว่า 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族
 • การออกเสียงคำว่า 利华古逊 利华古逊
 • การออกเสียงคำว่า 玳瑁 玳瑁
 • การออกเสียงคำว่า 訃告 訃告
 • การออกเสียงคำว่า 舉措 舉措
 • การออกเสียงคำว่า 樹桐 樹桐
 • การออกเสียงคำว่า J數一刀清 J數一刀清
 • การออกเสียงคำว่า 轥
 • การออกเสียงคำว่า 朋友,你返去印度食蕉啦! 朋友,你返去印度食蕉啦!
 • การออกเสียงคำว่า 你不明白,就吊到你明白為止 你不明白,就吊到你明白為止
 • การออกเสียงคำว่า 廣東人做雞有特別多的方法 廣東人做雞有特別多的方法
 • การออกเสียงคำว่า 玩撚猿 玩撚猿
 • การออกเสียงคำว่า 屌你老母,芝士漢堡 屌你老母,芝士漢堡
 • การออกเสียงคำว่า 大埔空姐胸脯大 大埔空姐胸脯大
 • การออกเสียงคำว่า 這麼醜的妞 這麼醜的妞