ภาษา: มายา Yucatec [Maaya T'aan]

กลับไปยังมายา Yucatec

  • การออกเสียง : belleza belleza
  • การออกเสียง : mamihlapinatapai mamihlapinatapai
  • การออกเสียง : ma'alob ma'alob