ภาษา: Southwestern Mandarin [西南官话]

กลับไปยังSouthwestern Mandarin

 • การออกเสียง : 什么
  什么
 • การออกเสียง : 星星
  星星
 • การออกเสียง : H
  H
 • การออกเสียง : 七
 • การออกเสียง : 先生
  先生
 • การออกเสียง : 1
  1
 • การออกเสียง : 鞋子
  鞋子
 • การออกเสียง : 谢谢
  谢谢
 • การออกเสียง : 月亮
  月亮
 • การออกเสียง : 老师
  老师
 • การออกเสียง : 语言
  语言
 • การออกเสียง : 兄弟
  兄弟
 • การออกเสียง : 香港
  香港
 • การออกเสียง : 狗
 • การออกเสียง : 红烧肉
  红烧肉
 • การออกเสียง : 他们
  他们
 • การออกเสียง : 他
 • การออกเสียง : 我爱你
  我爱你
 • การออกเสียง : 女儿
  女儿
 • การออกเสียง : 月
 • การออกเสียง : 明天
  明天
 • การออกเสียง : 我们
  我们
 • การออกเสียง : milestone
  milestone
 • การออกเสียง : 拜拜
  拜拜
 • การออกเสียง : 曹操
  曹操
 • การออกเสียง : review
  review
 • การออกเสียง : 早上好
  早上好
 • การออกเสียง : 没关系
  没关系
 • การออกเสียง : 娃娃
  娃娃
 • การออกเสียง : 去哪下儿
  去哪下儿
 • การออกเสียง : 看看
  看看
 • การออกเสียง : follow
  follow
 • การออกเสียง : 夫妻肺片
  夫妻肺片
 • การออกเสียง : 内卷
  内卷
 • การออกเสียง : 下午好
  下午好
 • การออกเสียง : 日语
  日语
 • การออกเสียง : 哪个
  哪个
 • การออกเสียง : 将就
  将就
 • การออกเสียง : 粑粑
  粑粑
 • การออกเสียง : 腊肉
  腊肉
 • การออกเสียง : 大源
  大源
 • การออกเสียง : 硬是
  硬是
 • การออกเสียง : 你好,我要一个电视遥控板儿。
  你好,我要一个电视遥控板儿。
 • การออกเสียง : 耙耳朵
  耙耳朵