ภาษา: เมนแฟรงค์ [Mainfränkisch]

กลับไปยังเมนแฟรงค์

 • การออกเสียง : beach beach
 • การออกเสียง : Kuchen Kuchen
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : Scott Scott
 • การออกเสียง : sei sei
 • การออกเสียง : mei mei
 • การออกเสียง : Horch Horch
 • การออกเสียง : Hess Hess
 • การออกเสียง : bein bein
 • การออกเสียง : nei nei
 • การออกเสียง : aa aa
 • การออกเสียง : Weck Weck
 • การออกเสียง : heit heit
 • การออกเสียง : Schlenkerla Schlenkerla
 • การออกเสียง : gell gell
 • การออกเสียง : Kipf Kipf
 • การออกเสียง : mee mee
 • การออกเสียง : fei fei
 • การออกเสียง : scho scho
 • การออกเสียง : enn enn
 • การออกเสียง : Wäsch Wäsch
 • การออกเสียง : doom doom
 • การออกเสียง : Rindsbimbel Rindsbimbel
 • การออกเสียง : Dausch Dausch
 • การออกเสียง : Nix Nix
 • การออกเสียง : Scheff Scheff
 • การออกเสียง : Mardin Mardin
 • การออกเสียง : bidde bidde
 • การออกเสียง : dråå dråå
 • การออกเสียง : unner unner
 • การออกเสียง : enne enne
 • การออกเสียง : Mainfränkisch Mainfränkisch
 • การออกเสียง : Eini Eini
 • การออกเสียง : nit nit
 • การออกเสียง : Gsicht Gsicht
 • การออกเสียง : Drumm Drumm
 • การออกเสียง : Audo Audo
 • การออกเสียง : hobb hobb
 • การออกเสียง : Muggeschiss Muggeschiss
 • การออกเสียง : bedong bedong
 • การออกเสียง : Schneegänz Schneegänz
 • การออกเสียง : alsemal alsemal
 • การออกเสียง : Schäüärädouer Schäüärädouer
 • การออกเสียง : sünst sünst
 • การออกเสียง : Bolizei Bolizei
 • การออกเสียง : Üchtelstücht Üchtelstücht
 • การออกเสียง : åwer åwer
 • การออกเสียง : måch måch
 • การออกเสียง : Leini Leini
 • การออกเสียง : Brunzverregg Brunzverregg
 • การออกเสียง : Schdådt Schdådt
 • การออกเสียง : Ruggsagg Ruggsagg
 • การออกเสียง : Brigidde Brigidde
 • การออกเสียง : Biano Biano
 • การออกเสียง : Härscheglos Härscheglos
 • การออกเสียง : Briols Urban Briols Urban
 • การออกเสียง : zamm zamm
 • การออกเสียง : Nämberch Nämberch
 • การออกเสียง : bråggdisch bråggdisch
 • การออกเสียง : Mååche Mååche
 • การออกเสียง : Waachscheisser Waachscheisser
 • การออกเสียง : zunn zunn
 • การออกเสียง : rüm rüm
 • การออกเสียง : Dibb-Dobb-Dübb Dibb-Dobb-Dübb
 • การออกเสียง : Bambärch Bambärch
 • การออกเสียง : neäs neäs
 • การออกเสียง : Hämfele Hämfele
 • การออกเสียง : dåmals dåmals
 • การออกเสียง : fuchzich fuchzich
 • การออกเสียง : leebe leebe
 • การออกเสียง : Boode Boode
 • การออกเสียง : Dreiegg Dreiegg
 • การออกเสียง : Schbordsfräöünd Schbordsfräöünd
 • การออกเสียง : zwää zwää
 • การออกเสียง : Simbl Simbl
 • การออกเสียง : Broleddariad Broleddariad
 • การออกเสียง : Aschebersch Aschebersch
 • การออกเสียง : artich artich
 • การออกเสียง : ååbagg ååbagg
 • การออกเสียง : hunnert hunnert
 • การออกเสียง : Berda Berda
 • การออกเสียง : Mallör Mallör
 • การออกเสียง : eikäff eikäff
 • การออกเสียง : Dibb-Dobb-Dibb Dibb-Dobb-Dibb
 • การออกเสียง : Dollhorn Dollhorn
 • การออกเสียง : Gaald Gaald
 • การออกเสียง : Käbbele Käbbele
 • การออกเสียง : Stråbå Stråbå
 • การออกเสียง : Schbåss Schbåss
 • การออกเสียง : pfetzen pfetzen