ภาษา: ภาษาเวนิส [Vèneto]

กลับไปยังภาษาเวนิส

 • การออกเสียง : processo processo
 • การออกเสียง : carota carota
 • การออกเสียง : saltar saltar
 • การออกเสียง : reciòto reciòto
 • การออกเสียง : orada orada
 • การออกเสียง : łuni łuni
 • การออกเสียง : pase pase
 • การออกเสียง : càneva càneva
 • การออกเสียง : cicca cicca
 • การออกเสียง : busìa busìa
 • การออกเสียง : impałà impałà
 • การออกเสียง : Zuliéta Zuliéta
 • การออกเสียง : cuor cuor
 • การออกเสียง : cicà cicà
 • การออกเสียง : pegoraro pegoraro
 • การออกเสียง : Malton Malton
 • การออกเสียง : pavana pavana
 • การออกเสียง : Come te sta? Come te sta?
 • การออกเสียง : porcaro porcaro
 • การออกเสียง : co' łi mati nó ghe xe pati! co' łi mati nó ghe xe pati!
 • การออกเสียง : tombar tombar
 • การออกเสียง : sardo sardo
 • การออกเสียง : spion spion
 • การออกเสียง : baùta baùta
 • การออกเสียง : ferir ferir
 • การออกเสียง : convulsion convulsion
 • การออกเสียง : Porto Marghera Porto Marghera
 • การออกเสียง : parar parar
 • การออกเสียง : schina schina
 • การออกเสียง : spremuta spremuta
 • การออกเสียง : composto composto
 • การออกเสียง : Vèneto Vèneto
 • การออกเสียง : poste poste
 • การออกเสียง : Varda Varda
 • การออกเสียง : ónfego ónfego
 • การออกเสียง : sordo sordo
 • การออกเสียง : pómo pómo
 • การออกเสียง : baro baro
 • การออกเสียง : Fransa Fransa
 • การออกเสียง : manco manco
 • การออกเสียง : Cristo Cristo
 • การออกเสียง : savarià savarià
 • การออกเสียง : mantèca mantèca
 • การออกเสียง : chéłi chéłi
 • การออกเสียง : łessar(se) łessar(se)
 • การออกเสียง : ti me dà (su) łi nervi! ti me dà (su) łi nervi!
 • การออกเสียง : Goldoni Goldoni
 • การออกเสียง : ortiga ortiga
 • การออกเสียง : intrigo intrigo
 • การออกเสียง : casso casso
 • การออกเสียง : spasso spasso
 • การออกเสียง : xaca xaca
 • การออกเสียง : prosséco prosséco
 • การออกเสียง : fià da merda fià da merda
 • การออกเสียง : moscon moscon
 • การออกเสียง : muto muto
 • การออกเสียง : va' in mona va' in mona
 • การออกเสียง : ghe sbòro ghe sbòro
 • การออกเสียง : posta posta
 • การออกเสียง : contrato contrato
 • การออกเสียง : carta carta
 • การออกเสียง : programa programa
 • การออกเสียง : cojon cojon
 • การออกเสียง : pompin pompin
 • การออกเสียง : magagna magagna
 • การออกเสียง : Serca Serca
 • การออกเสียง : pistor pistor
 • การออกเสียง : remar remar
 • การออกเสียง : uncuò uncuò
 • การออกเสียง : taca taca
 • การออกเสียง : vestito vestito
 • การออกเสียง : baìcołi baìcołi
 • การออกเสียง : cagada cagada
 • การออกเสียง : pataca pataca
 • การออกเสียง : spaghéti spaghéti
 • การออกเสียง : ciapà ciapà
 • การออกเสียง : lombardo lombardo
 • การออกเสียง : połastro połastro
 • การออกเสียง : ansioso ansioso
 • การออกเสียง : vagon vagon
 • การออกเสียง : foga foga
 • การออกเสียง : sporta sporta
 • การออกเสียง : comunità comunità
 • การออกเสียง : perverso perverso
 • การออกเสียง : ma xe vero che casa tua i màneghi... ma xe vero che casa tua i màneghi...
 • การออกเสียง : raspa raspa
 • การออกเสียง : airon airon
 • การออกเสียง : paesan paesan
 • การออกเสียง : cusina cusina
 • การออกเสียง : terina terina