ภาษา: ภาษาเวนิส [Vèneto]

กลับไปยังภาษาเวนิส

 • การออกเสียง : pompier pompier
 • การออกเสียง : putèło putèło
 • การออกเสียง : tuta tuta
 • การออกเสียง : circo circo
 • การออกเสียง : rognon rognon
 • การออกเสียง : macaco macaco
 • การออกเสียง : festin festin
 • การออกเสียง : coton coton
 • การออกเสียง : pipo pipo
 • การออกเสียง : strada strada
 • การออกเสียง : s-ciopón s-ciopón
 • การออกเสียง : Miran Miran
 • การออกเสียง : góndoła góndoła
 • การออกเสียง : Zanìpoło Zanìpoło
 • การออกเสียง : session session
 • การออกเสียง : grosso grosso
 • การออกเสียง : łigà łigà
 • การออกเสียง : barco barco
 • การออกเสียง : cana cana
 • การออกเสียง : barena barena
 • การออกเสียง : tatin tatin
 • การออกเสียง : còtoła còtoła
 • การออกเสียง : conclusion conclusion
 • การออกเสียง : santo santo
 • การออกเสียง : Rovigo Rovigo
 • การออกเสียง : campi campi
 • การออกเสียง : leghista leghista
 • การออกเสียง : romanzo romanzo
 • การออกเสียง : teton teton
 • การออกเสียง : copin copin
 • การออกเสียง : sul sul
 • การออกเสียง : arco arco
 • การออกเสียง : copiar copiar
 • การออกเสียง : massa massa
 • การออกเสียง : spago spago
 • การออกเสียง : palco palco
 • การออกเสียง : amaro amaro
 • การออกเสียง : łà łà
 • การออกเสียง : basabanchi basabanchi
 • การออกเสียง : tranquiłìssimo tranquiłìssimo
 • การออกเสียง : piombo piombo
 • การออกเสียง : bidon bidon
 • การออกเสียง : barba barba
 • การออกเสียง : riva riva
 • การออกเสียง : va' cagàr va' cagàr
 • การออกเสียง : fato fato
 • การออกเสียง : Frari Frari
 • การออกเสียง : farina farina
 • การออกเสียง : ... de scóa łi sà da merda? ... de scóa łi sà da merda?
 • การออกเสียง : calma calma
 • การออกเสียง : nane nane
 • การออกเสียง : spugna spugna
 • การออกเสียง : confusion confusion
 • การออกเสียง : bici bici
 • การออกเสียง : cesso cesso
 • การออกเสียง : cuco cuco
 • การออกเสียง : struma struma
 • การออกเสียง : 1 - uno 1 - uno
 • การออกเสียง : ganso ganso
 • การออกเสียง : geri geri
 • การออกเสียง : morto morto
 • การออกเสียง : Pansa Pansa
 • การออกเสียง : campion campion
 • การออกเสียง : bisogno bisogno
 • การออกเสียง : doman doman
 • การออกเสียง : sgòrbia sgòrbia
 • การออกเสียง : maron maron
 • การออกเสียง : sigo sigo
 • การออกเสียง : Adria Adria
 • การออกเสียง : pare pare
 • การออกเสียง : chimica chimica
 • การออกเสียง : ... da un camèło co'l casso sabià! ... da un camèło co'l casso sabià!
 • การออกเสียง : serenissima serenissima
 • การออกเสียง : festa festa
 • การออกเสียง : daghe! daghe!
 • การออกเสียง : muso muso
 • การออกเสียง : profession profession
 • การออกเสียง : voto voto
 • การออกเสียง : purè purè
 • การออกเสียง : ògio ògio
 • การออกเสียง : Bolzan Bolzan
 • การออกเสียง : bira bira
 • การออกเสียง : campagna campagna
 • การออกเสียง : quindi quindi
 • การออกเสียง : finestra finestra
 • การออกเสียง : suar suar
 • การออกเสียง : bronzo bronzo
 • การออกเสียง : completamente completamente
 • การออกเสียง : Údine Údine
 • การออกเสียง : Rialto Rialto