ภาษา: ภาษาเวนิส [Vèneto]

กลับไปยังภาษาเวนิส

 • การออกเสียง : suca (baruca) suca (baruca)
 • การออกเสียง : pugno pugno
 • การออกเสียง : pare pare
 • การออกเสียง : papà papà
 • การออกเสียง : cuco cuco
 • การออกเสียง : va' in figa va' in figa
 • การออกเสียง : vèneta vèneta
 • การออกเสียง : griso griso
 • การออกเสียง : date 'nda tranquiłada! date 'nda tranquiłada!
 • การออกเสียง : finir finir
 • การออกเสียง : barba barba
 • การออกเสียง : va' fàrteło butàr in buèło... va' fàrteło butàr in buèło...
 • การออกเสียง : mèo mèo
 • การออกเสียง : volpe volpe
 • การออกเสียง : San Zulian San Zulian
 • การออกเสียง : co' co'
 • การออกเสียง : coca coca
 • การออกเสียง : pagar pagar
 • การออกเสียง : tuti tuti
 • การออกเสียง : permission permission
 • การออกเสียง : bici bici
 • การออกเสียง : potente potente
 • การออกเสียง : romanzo romanzo
 • การออกเสียง : pito pito
 • การออกเสียง : sto sto
 • การออกเสียง : savate savate
 • การออกเสียง : blusa blusa
 • การออกเสียง : denti denti
 • การออกเสียง : goto goto
 • การออกเสียง : putełéto putełéto
 • การออกเสียง : ... de scóa łi sà da merda? ... de scóa łi sà da merda?
 • การออกเสียง : sortir sortir
 • การออกเสียง : struma struma
 • การออกเสียง : ganso ganso
 • การออกเสียง : rognon rognon
 • การออกเสียง : va magnarte 'na merda! va magnarte 'na merda!
 • การออกเสียง : tampon tampon
 • การออกเสียง : Rovigo Rovigo
 • การออกเสียง : arco arco
 • การออกเสียง : teton teton
 • การออกเสียง : prova prova
 • การออกเสียง : chimica chimica
 • การออกเสียง : campagna campagna
 • การออกเสียง : tuta tuta
 • การออกเสียง : poste poste
 • การออกเสียง : caldo caldo
 • การออกเสียง : confusion confusion
 • การออกเสียง : copin copin
 • การออกเสียง : ghe ghe
 • การออกเสียง : corno corno
 • การออกเสียง : camión camión
 • การออกเสียง : Rialto Rialto
 • การออกเสียง : ronda ronda
 • การออกเสียง : portar portar
 • การออกเสียง : moda moda
 • การออกเสียง : s-ciopón s-ciopón
 • การออกเสียง : Vèneto Vèneto
 • การออกเสียง : canna canna
 • การออกเสียง : cagada cagada
 • การออกเสียง : góndoła góndoła
 • การออกเสียง : merda alta merda alta
 • การออกเสียง : falso falso
 • การออกเสียง : porcaro porcaro
 • การออกเสียง : bronzo bronzo
 • การออกเสียง : strada strada
 • การออกเสียง : serenissima serenissima
 • การออกเสียง : sentimento sentimento
 • การออกเสียง : maron maron
 • การออกเสียง : calma calma
 • การออกเสียง : grosso grosso
 • การออกเสียง : sistema sistema
 • การออกเสียง : zio can zio can
 • การออกเสียง : corpo corpo
 • การออกเสียง : pipo pipo
 • การออกเสียง : pavana pavana
 • การออกเสียง : 1 - uno 1 - uno
 • การออกเสียง : bomba bomba
 • การออกเสียง : Miran Miran
 • การออกเสียง : morto morto
 • การออกเสียง : sul sul
 • การออกเสียง : fava fava
 • การออกเสียง : curvar curvar
 • การออกเสียง : scorta scorta
 • การออกเสียง : Cristo Cristo
 • การออกเสียง : veruca veruca
 • การออกเสียง : Frari Frari
 • การออกเสียง : finestra finestra
 • การออกเสียง : bravura bravura
 • การออกเสียง : ... da un camèło co'l casso sabià! ... da un camèło co'l casso sabià!
 • การออกเสียง : tabaco tabaco