ภาษา: ภาษาเวนิส [Vèneto]

กลับไปยังภาษาเวนิส

 • การออกเสียง : Finlandia Finlandia
 • การออกเสียง : pól pól
 • การออกเสียง : mission mission
 • การออกเสียง : potente potente
 • การออกเสียง : chél can che ga łigà Dio! chél can che ga łigà Dio!
 • การออกเสียง : riso riso
 • การออกเสียง : rana rana
 • การออกเสียง : date 'nda tranquiłada! date 'nda tranquiłada!
 • การออกเสียง : fiume Po fiume Po
 • การออกเสียง : 12 12
 • การออกเสียง : armonia armonia
 • การออกเสียง : bastardo bastardo
 • การออกเสียง : canestro canestro
 • การออกเสียง : fadiga fadiga
 • การออกเสียง : re re
 • การออกเสียง : San Zulian San Zulian
 • การออกเสียง : gran gran
 • การออกเสียง : curvar curvar
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : ciàcołe ciàcołe
 • การออกเสียง : destra destra
 • การออกเสียง : paron paron
 • การออกเสียง : va' in figa va' in figa
 • การออกเสียง : giugno giugno
 • การออกเสียง : ligure ligure
 • การออกเสียง : scarpin scarpin
 • การออกเสียง : caldo caldo
 • การออกเสียง : brodo brodo
 • การออกเสียง : Furlan Furlan
 • การออกเสียง : altar altar
 • การออกเสียง : Albinoni Albinoni
 • การออกเสียง : mèo mèo
 • การออกเสียง : ronda ronda
 • การออกเสียง : nono nono
 • การออกเสียง : natura natura
 • การออกเสียง : canna canna
 • การออกเสียง : pugno pugno
 • การออกเสียง : pantegana pantegana
 • การออกเสียง : va' fàrteło butàr in buèło... va' fàrteło butàr in buèło...
 • การออกเสียง : muso da merda! muso da merda!
 • การออกเสียง : bora bora
 • การออกเสียง : permesso permesso
 • การออกเสียง : ma ti ghe ga magnà ła merda al mago? ma ti ghe ga magnà ła merda al mago?
 • การออกเสียง : cretin cretin
 • การออกเสียง : putèło putèło
 • การออกเสียง : merlo merlo
 • การออกเสียง : Mago Mago
 • การออกเสียง : onda onda
 • การออกเสียง : rasa rasa
 • การออกเสียง : Salmón Salmón
 • การออกเสียง : despossente despossente
 • การออกเสียง : dota dota
 • การออกเสียง : pipo pipo
 • การออกเสียง : presto presto
 • การออกเสียง : preciso preciso
 • การออกเสียง : funeral funeral
 • การออกเสียง : caco caco
 • การออกเสียง : s-ciopón s-ciopón
 • การออกเสียง : pagar pagar
 • การออกเสียง : circo circo
 • การออกเสียง : łigà łigà
 • การออกเสียง : permission permission
 • การออกเสียง : miga miga
 • การออกเสียง : grosso grosso
 • การออกเสียง : coton coton
 • การออกเสียง : leghista leghista
 • การออกเสียง : session session
 • การออกเสียง : Zanìpoło Zanìpoło
 • การออกเสียง : pena pena
 • การออกเสียง : fular fular
 • การออกเสียง : griso griso
 • การออกเสียง : tuti tuti
 • การออกเสียง : pastor pastor
 • การออกเสียง : Spagna Spagna
 • การออกเสียง : savate savate
 • การออกเสียง : campi campi
 • การออกเสียง : corpo corpo
 • การออกเสียง : sentimento sentimento
 • การออกเสียง : polso polso
 • การออกเสียง : tuta tuta
 • การออกเสียง : qua qua
 • การออกเสียง : tatin tatin
 • การออกเสียง : tabaco tabaco
 • การออกเสียง : barco barco
 • การออกเสียง : còtoła còtoła
 • การออกเสียง : teton teton
 • การออกเสียง : góndoła góndoła
 • การออกเสียง : santo santo
 • การออกเสียง : putana putana
 • การออกเสียง : palco palco