ภาษา: ภาษาเวนิส [Vèneto]

กลับไปยังภาษาเวนิส

 • การออกเสียง : campo campo
 • การออกเสียง : quadro quadro
 • การออกเสียง : re re
 • การออกเสียง : mission mission
 • การออกเสียง : tera tera
 • การออกเสียง : naso naso
 • การออกเสียง : bagno bagno
 • การออกเสียง : Peadar Peadar
 • การออกเสียง : sorte sorte
 • การออกเสียง : campana campana
 • การออกเสียง : proposta proposta
 • การออกเสียง : so parfeto! so parfeto!
 • การออกเสียง : nona nona
 • การออกเสียง : Camerun Camerun
 • การออกเสียง : magasin magasin
 • การออกเสียง : giusto giusto
 • การออกเสียง : Cina Cina
 • การออกเสียง : bastardo bastardo
 • การออกเสียง : curva curva
 • การออกเสียง : cultura cultura
 • การออกเสียง : autor autor
 • การออกเสียง : mente mente
 • การออกเสียง : azoto azoto
 • การออกเสียง : musso musso
 • การออกเสียง : Feltre Feltre
 • การออกเสียง : fio fio
 • การออกเสียง : mosca mosca
 • การออกเสียง : precision precision
 • การออกเสียง : bianco bianco
 • การออกเสียง : spumante spumante
 • การออกเสียง : rame rame
 • การออกเสียง : ansia ansia
 • การออกเสียง : carton carton
 • การออกเสียง : vaso vaso
 • การออกเสียง : quarto quarto
 • การออกเสียง : Toni Toni
 • การออกเสียง : paron paron
 • การออกเสียง : pista pista
 • การออกเสียง : turismo turismo
 • การออกเสียง : ministro ministro
 • การออกเสียง : dio buèło! dio buèło!
 • การออกเสียง : bandiera bandiera
 • การออกเสียง : poro poro
 • การออกเสียง : preghiera preghiera
 • การออกเสียง : scarpa scarpa
 • การออกเสียง : paciugo paciugo
 • การออกเสียง : Dio bestia! Dio bestia!
 • การออกเสียง : boca boca
 • การออกเสียง : Venexiana Venexiana
 • การออกเสียง : cicheti cicheti
 • การออกเสียง : Finlandia Finlandia
 • การออกเสียง : forca forca
 • การออกเสียง : zio canèa can! zio canèa can!
 • การออกเสียง : anda anda
 • การออกเสียง : Depression Depression
 • การออกเสียง : divertimenti divertimenti
 • การออกเสียง : basta basta
 • การออกเสียง : Dio scampà pa' łi campi! Dio scampà pa' łi campi!
 • การออกเสียง : vena vena
 • การออกเสียง : Casanova Casanova
 • การออกเสียง : giugno giugno
 • การออกเสียง : mato mato
 • การออกเสียง : seno seno
 • การออกเสียง : pompa pompa
 • การออกเสียง : rico rico
 • การออกเสียง : brincar brincar
 • การออกเสียง : riposo riposo
 • การออกเสียง : mòjo bómbo! mòjo bómbo!
 • การออกเสียง : dio màrso! dio màrso!
 • การออกเสียง : Dio màs-cio! Dio màs-cio!
 • การออกเสียง : cassa cassa
 • การออกเสียง : schèi schèi
 • การออกเสียง : ragno ragno
 • การออกเสียง : duro fa ła malta! duro fa ła malta!
 • การออกเสียง : fular fular
 • การออกเสียง : quatro quatro
 • การออกเสียง : fiume Po fiume Po
 • การออกเสียง : Diałeto Trevisan Diałeto Trevisan
 • การออกเสียง : sì
 • การออกเสียง : purga purga
 • การออกเสียง : dunque dunque
 • การออกเสียง : pian pian
 • การออกเสียง : ora ora
 • การออกเสียง : Tommaso Albinoni Tommaso Albinoni
 • การออกเสียง : mese mese
 • การออกเสียง : rasa rasa
 • การออกเสียง : riso riso
 • การออกเสียง : onda onda
 • การออกเสียง : Piave Piave
 • การออกเสียง : tranquiło tranquiło