ภาษา: ภาษาเวนิส [Vèneto]

กลับไปยังภาษาเวนิส

 • การออกเสียง : dio buèło! dio buèło!
 • การออกเสียง : però però
 • การออกเสียง : firma firma
 • การออกเสียง : Lujo Lujo
 • การออกเสียง : segreto segreto
 • การออกเสียง : SATA SATA
 • การออกเสียง : Toni Toni
 • การออกเสียง : musso musso
 • การออกเสียง : łuna łuna
 • การออกเสียง : preghiera preghiera
 • การออกเสียง : Camerun Camerun
 • การออกเสียง : giugno giugno
 • การออกเสียง : novembre novembre
 • การออกเสียง : faro faro
 • การออกเสียง : canal canal
 • การออกเสียง : festin festin
 • การออกเสียง : borsa borsa
 • การออกเสียง : campana campana
 • การออกเสียง : anda anda
 • การออกเสียง : spumante spumante
 • การออกเสียง : campo campo
 • การออกเสียง : bastardo bastardo
 • การออกเสียง : naso naso
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : rana rana
 • การออกเสียง : brodo brodo
 • การออกเสียง : Dio bestia! Dio bestia!
 • การออกเสียง : Peadar Peadar
 • การออกเสียง : quadro quadro
 • การออกเสียง : łéngua łéngua
 • การออกเสียง : rame rame
 • การออกเสียง : Cina Cina
 • การออกเสียง : bianco bianco
 • การออกเสียง : precision precision
 • การออกเสียง : Feltre Feltre
 • การออกเสียง : sì
 • การออกเสียง : riso riso
 • การออกเสียง : bagno bagno
 • การออกเสียง : Finlandia Finlandia
 • การออกเสียง : rantegoso rantegoso
 • การออกเสียง : capo capo
 • การออกเสียง : forno forno
 • การออกเสียง : cultura cultura
 • การออกเสียง : pista pista
 • การออกเสียง : paron paron
 • การออกเสียง : dio màrso! dio màrso!
 • การออกเสียง : Dio màs-cio! Dio màs-cio!
 • การออกเสียง : nona nona
 • การออกเสียง : Diałeto Trevisan Diałeto Trevisan
 • การออกเสียง : Furlan Furlan
 • การออกเสียง : so parfeto! so parfeto!
 • การออกเสียง : curva curva
 • การออกเสียง : mato mato
 • การออกเสียง : bidon bidon
 • การออกเสียง : magasin magasin
 • การออกเสียง : turismo turismo
 • การออกเสียง : paciugo paciugo
 • การออกเสียง : chél can che ga łigà Dio! chél can che ga łigà Dio!
 • การออกเสียง : proposta proposta
 • การออกเสียง : tera tera
 • การออกเสียง : bora bora
 • การออกเสียง : Venexiana Venexiana
 • การออกเสียง : ragno ragno
 • การออกเสียง : mente mente
 • การออกเสียง : sorte sorte
 • การออกเสียง : Dio scampà pa' łi campi! Dio scampà pa' łi campi!
 • การออกเสียง : tatin tatin
 • การออกเสียง : Piave Piave
 • การออกเสียง : azoto azoto
 • การออกเสียง : zio canèa can! zio canèa can!
 • การออกเสียง : rasa rasa
 • การออกเสียง : forca forca
 • การออกเสียง : mese mese
 • การออกเสียง : pompa pompa
 • การออกเสียง : dota dota
 • การออกเสียง : Mago Mago
 • การออกเสียง : canestro canestro
 • การออกเสียง : seno seno
 • การออกเสียง : carton carton
 • การออกเสียง : scarpin scarpin
 • การออกเสียง : Dio Mestre! Dio Mestre!
 • การออกเสียง : macaco macaco
 • การออกเสียง : ministro ministro
 • การออกเสียง : Casanova Casanova
 • การออกเสียง : quarto quarto
 • การออกเสียง : poesia poesia
 • การออกเสียง : mosca mosca
 • การออกเสียง : funeral funeral
 • การออกเสียง : processo processo
 • การออกเสียง : bandiera bandiera