ภาษา: ภาษาเวนิส [Vèneto]

กลับไปยังภาษาเวนิส

 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : fossa fossa
 • การออกเสียง : sogno sogno
 • การออกเสียง : nove nove
 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : bauta bauta
 • การออกเสียง : passion passion
 • การออกเสียง : Riga Riga
 • การออกเสียง : forse forse
 • การออกเสียง : Calcio Calcio
 • การออกเสียง : ti ti
 • การออกเสียง : paradiso paradiso
 • การออกเสียง : sincero sincero
 • การออกเสียง : sesso sesso
 • การออกเสียง : late late
 • การออกเสียง : moto moto
 • การออกเสียง : nana nana
 • การออกเสียง : zona zona
 • การออกเสียง : Treviso Treviso
 • การออกเสียง : verdura verdura
 • การออกเสียง : piemontese piemontese
 • การออกเสียง : parsimonia parsimonia
 • การออกเสียง : pipi pipi
 • การออกเสียง : tè
 • การออกเสียง : paura paura
 • การออกเสียง : diagonal diagonal
 • การออกเสียง : stress stress
 • การออกเสียง : dir dir
 • การออกเสียง : crema crema
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : Estonia Estonia
 • การออกเสียง : sinagoga sinagoga
 • การออกเสียง : Pedavena Pedavena
 • การออกเสียง : Congo Congo
 • การออกเสียง : possession possession
 • การออกเสียง : tenda tenda
 • การออกเสียง : vulcan vulcan
 • การออกเสียง : prete prete
 • การออกเสียง : nome nome
 • การออกเสียง : Lima Lima
 • การออกเสียง : poco poco
 • การออกเสียง : problema problema
 • การออกเสียง : Brenta Brenta
 • การออกเสียง : ma ma
 • การออกเสียง : marchese marchese
 • การออกเสียง : agosto agosto
 • การออกเสียง : Belgio Belgio
 • การออกเสียง : nota nota
 • การออกเสียง : Arcole Arcole
 • การออกเสียง : fermo fermo
 • การออกเสียง : primo primo
 • การออกเสียง : busta busta
 • การออกเสียง : salsa salsa
 • การออกเสียง : ciò ciò
 • การออกเสียง : desiderio desiderio
 • การออกเสียง : banco banco
 • การออกเสียง : vita vita
 • การออกเสียง : re re
 • การออกเสียง : ago ago
 • การออกเสียง : firma firma
 • การออกเสียง : presente presente
 • การออกเสียง : dose dose
 • การออกเสียง : bàcaro bàcaro
 • การออกเสียง : Corea Corea
 • การออกเสียง : inglese inglese
 • การออกเสียง : verdure verdure
 • การออกเสียง : patata patata
 • การออกเสียง : mission mission
 • การออกเสียง : teatro teatro
 • การออกเสียง : comare comare
 • การออกเสียง : borsa borsa
 • การออกเสียง : russo russo
 • การออกเสียง : łuna łuna
 • การออกเสียง : segreto segreto
 • การออกเสียง : professional professional
 • การออกเสียง : pesante pesante
 • การออกเสียง : majo majo
 • การออกเสียง : Sacramento Sacramento
 • การออกเสียง : ponte ponte
 • การออกเสียง : ghe sboro! ghe sboro!
 • การออกเสียง : novembre novembre
 • การออกเสียง : però però
 • การออกเสียง : pension pension
 • การออกเสียง : fresco fresco
 • การออกเสียง : Lujo Lujo
 • การออกเสียง : łéngua łéngua
 • การออกเสียง : SATA SATA
 • การออกเสียง : Camerun Camerun
 • การออกเสียง : forno forno
 • การออกเสียง : divan divan