ภาษา: ภาษาอูรดู [اردو]

กลับไปยังภาษาอูรดู

 • การออกเสียง : Pakistan Pakistan
 • การออกเสียง : سلام سلام
 • การออกเสียง : صبح بخیر صبح بخیر
 • การออกเสียง : وقت وقت
 • การออกเสียง : محمد محمد
 • การออกเสียง : قطر قطر
 • การออกเสียง : عمل عمل
 • การออกเสียง : ژ ژ
 • การออกเสียง : عشق عشق
 • การออกเสียง : عالم عالم
 • การออกเสียง : Punjab Punjab
 • การออกเสียง : لیکن لیکن
 • การออกเสียง : فارسی فارسی
 • การออกเสียง : سحر سحر
 • การออกเสียง : عناب عناب
 • การออกเสียง : قوس قزح قوس قزح
 • การออกเสียง : قلب قلب
 • การออกเสียง : زندگی زندگی
 • การออกเสียง : مصر مصر
 • การออกเสียง : غ غ
 • การออกเสียง : درخت درخت
 • การออกเสียง : صفر صفر
 • การออกเสียง : موقع موقع
 • การออกเสียง : زمین زمین
 • การออกเสียง : عمر عمر
 • การออกเสียง : متمول متمول
 • การออกเสียง : شکریہ شکریہ
 • การออกเสียง : ہیلو ہیلو
 • การออกเสียง : فتح فتح
 • การออกเสียง : مفاد مفاد
 • การออกเสียง : محبت محبت
 • การออกเสียง : شخص شخص
 • การออกเสียง : احساس احساس
 • การออกเสียง : محل محل
 • การออกเสียง : دو دو
 • การออกเสียง : صبح صبح
 • การออกเสียง : کون کون
 • การออกเสียง : جان جان
 • การออกเสียง : غلط غلط
 • การออกเสียง : جواب جواب
 • การออกเสียง : ژالہ باری ژالہ باری
 • การออกเสียง : مختلف مختلف
 • การออกเสียง : مسجد مسجد
 • การออกเสียง : قلم قلم
 • การออกเสียง : Himalayas Himalayas
 • การออกเสียง : چور چور
 • การออกเสียง : حقیقت حقیقت
 • การออกเสียง : فقدان فقدان
 • การออกเสียง : ڑ ڑ
 • การออกเสียง : افق افق
 • การออกเสียง : خوش آمدید خوش آمدید
 • การออกเสียง : زبان زبان
 • การออกเสียง : دوست دوست
 • การออกเสียง : چ چ
 • การออกเสียง : و و
 • การออกเสียง : نظر نظر
 • การออกเสียง : شب بخیر شب بخیر
 • การออกเสียง : مثلث مثلث
 • การออกเสียง : دنیا دنیا
 • การออกเสียง : اردو اردو
 • การออกเสียง : اعتماد اعتماد
 • การออกเสียง : سال نو مبارک سال نو مبارک
 • การออกเสียง : عضو عضو
 • การออกเสียง : ایوان ایوان
 • การออกเสียง : پانی پانی
 • การออกเสียง : روح روح
 • การออกเสียง : خدا خدا
 • การออกเสียง : نشو و نما نشو و نما
 • การออกเสียง : پر پر
 • การออกเสียง : نفرت نفرت
 • การออกเสียง : لبنان لبنان
 • การออกเสียง : Lahore Lahore
 • การออกเสียง : اعداد اعداد
 • การออกเสียง : عفریت عفریت
 • การออกเสียง : آسمان آسمان
 • การออกเสียง : عنوان عنوان
 • การออกเสียง : مثبت مثبت
 • การออกเสียง : شاعر شاعر
 • การออกเสียง : ر ر
 • การออกเสียง : ع ع
 • การออกเสียง : قتل قتل
 • การออกเสียง : موجود موجود
 • การออกเสียง : سبب سبب
 • การออกเสียง : فساد فساد
 • การออกเสียง : نام نام
 • การออกเสียง : طور طور
 • การออกเสียง : اعتراض اعتراض
 • การออกเสียง : صدر صدر
 • การออกเสียง : قدم قدم
 • การออกเสียง : سفر سفر