ภาษา: Talossan [Talossan]

กลับไปยังTalossan

 • การออกเสียง : Julia Julia
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : azul azul
 • การออกเสียง : Atatürk Atatürk
 • การออกเสียง : mai mai
 • การออกเสียง : tu tu
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : januar januar
 • การออกเสียง : non non
 • การออกเสียง : vida vida
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : noi noi
 • การออกเสียง : cosa cosa
 • การออกเสียง : Maes Maes
 • การออกเสียง : mes mes
 • การออกเสียง : voi voi
 • การออกเสียง : ar ar
 • การออกเสียง : Tzara Tzara
 • การออกเสียง : Benito Benito
 • การออกเสียง : ça ça
 • การออกเสียง : temp temp
 • การออกเสียง : xhuns xhuns
 • การออกเสียง : traval traval
 • การออกเสียง : març març
 • การออกเสียง : gün gün
 • การออกเสียง : os os
 • การออกเสียง : casas casas
 • การออกเสียง : ar tufat ar tufat
 • การออกเสียง : seneschal seneschal
 • การออกเสียง : próximas próximas
 • การออกเสียง : ziu ziu
 • การออกเสียง : infint infint
 • การออกเสียง : legeu legeu
 • การออกเสียง : Talossan Talossan
 • การออกเสียง : arstið arstið
 • การออกเสียง : sch'o Voi piaça sch'o Voi piaça
 • การออกเสียง : non per acest non per acest
 • การออกเสียง : vidas vidas
 • การออกเสียง : areivi areivi
 • การออกเสียง : dudesch dudesch
 • การออกเสียง : popul popul
 • การออกเสียง : animais animais
 • การออกเสียง : va c'hupa va c'hupa
 • การออกเสียง : Cestour Cestour
 • การออกเสียง : soveran soveran
 • การออกเสียง : talossa talossa
 • การออกเสียง : zux zux
 • การออกเสียง : glhibreux glhibreux
 • การออกเสียง : graschcias graschcias
 • การออกเสียง : fru fru
 • การออกเสียง : üc üc
 • การออกเสียง : Schevraglh Schevraglh
 • การออกเสียง : primavara primavara
 • การออกเสียง : eziuns eziuns
 • การออกเสียง : regeu regeu
 • การออกเสียง : zespartarh zespartarh
 • การออกเสียง : semblarh semblarh
 • การออกเสียง : éu lament' éu lament'
 • การออกเสียง : regipäts regipäts
 • การออกเสียง : Noemvar Noemvar
 • การออกเสียง : etéu etéu
 • การออกเสียง : Listopäts Listopäts
 • การออกเสียง : xhágar xhágar
 • การออกเสียง : idéas idéas
 • การออกเสียง : amíci amíci
 • การออกเสียง : m'excusetz m'excusetz
 • การออกเสียง : altreux altreux
 • การออกเสียง : cäpsilor cäpsilor
 • การออกเสียง : inmigraziun inmigraziun
 • การออกเสียง : frúlor frúlor
 • การออกเสียง : þivereu þivereu
 • การออกเสียง : Zecemvar Zecemvar
 • การออกเสียง : Perf Perf
 • การออกเสียง : Erteier Erteier
 • การออกเสียง : provinçù provinçù
 • การออกเสียง : perziuns perziuns
 • การออกเสียง : famiglhas famiglhas
 • การออกเสียง : éu éu
 • การออกเสียง : cioveci cioveci
 • การออกเสียง : caciun caciun
 • การออกเสียง : naziun naziun
 • การออกเสียง : vivarh vivarh
 • การออกเสียง : auteu auteu
 • การออกเสียง : popuis popuis
 • การออกเสียง : cician cician
 • การออกเสียง : à revidarh à revidarh