ภาษา: Talossan [Talossan]

กลับไปยังTalossan

  • การออกเสียง : noi noi
  • การออกเสียง : non non
  • การออกเสียง : azul azul
  • การออกเสียง : Benito Benito
  • การออกเสียง : temp temp
  • การออกเสียง : traval traval