ภาษา: ภาษาตุรกี [Türkçe]

กลับไปยังภาษาตุรกี

 • การออกเสียง : Irak Irak
 • การออกเสียง : Hacettepe Hacettepe
 • การออกเสียง : domates domates
 • การออกเสียง : al al
 • การออกเสียง : bar bar
 • การออกเสียง : ile ile
 • การออกเสียง : gün gün
 • การออกเสียง : Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
 • การออกเสียง : panda panda
 • การออกเสียง : Hakan Şükür Hakan Şükür
 • การออกเสียง : Edirne Edirne
 • การออกเสียง : Sercan Sercan
 • การออกเสียง : Sudan Sudan
 • การออกเสียง : raki raki
 • การออกเสียง : hercai hercai
 • การออกเสียง : Erhan Erhan
 • การออกเสียง : büyük büyük
 • การออกเสียง : ev ev
 • การออกเสียง : umursamıyorum umursamıyorum
 • การออกเสียง : burun burun
 • การออกเสียง : N N
 • การออกเสียง : nine nine
 • การออกเสียง : akşam akşam
 • การออกเสียง : polis polis
 • การออกเสียง : bulut bulut
 • การออกเสียง : Roma Roma
 • การออกเสียง : Fatih Terim Fatih Terim
 • การออกเสียง : Cem Özdemir Cem Özdemir
 • การออกเสียง : 50 50
 • การออกเสียง : @ @
 • การออกเสียง : özlem özlem
 • การออกเสียง : Larissa Larissa
 • การออกเสียง : mal mal
 • การออกเสียง : uber uber
 • การออกเสียง : aman aman
 • การออกเสียง : Abdullah Gül Abdullah Gül
 • การออกเสียง : fare fare
 • การออกเสียง : side side
 • การออกเสียง : turuncu turuncu
 • การออกเสียง : bismillah bismillah
 • การออกเสียง : normal normal
 • การออกเสียง : pi pi
 • การออกเสียง : ağır ağır
 • การออกเสียง : aga aga
 • การออกเสียง : tanga tanga
 • การออกเสียง : sudoku sudoku
 • การออกเสียง : kat kat
 • การออกเสียง : sap sap
 • การออกเสียง : Selim Selim
 • การออกเสียง : eren eren
 • การออกเสียง : emir emir
 • การออกเสียง : bile bile
 • การออกเสียง : Elif Elif
 • การออกเสียง : Karadeniz Karadeniz
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : divan divan
 • การออกเสียง : beyin beyin
 • การออกเสียง : Kasım Kasım
 • การออกเสียง : pus pus
 • การออกเสียง : on iki on iki
 • การออกเสียง : Zevkle Zevkle
 • การออกเสียง : filiz filiz
 • การออกเสียง : Kim Kim
 • การออกเสียง : Deniz Yücel Deniz Yücel
 • การออกเสียง : Tibet Tibet
 • การออกเสียง : Muharrem İnce Muharrem İnce
 • การออกเสียง : öğretmen öğretmen
 • การออกเสียง : yüz yüz
 • การออกเสียง : ağabey ağabey
 • การออกเสียง : Üsküdar Üsküdar
 • การออกเสียง : mango mango
 • การออกเสียง : sonbahar sonbahar
 • การออกเสียง : Danke Danke
 • การออกเสียง : ok ok
 • การออกเสียง : hal hal
 • การออกเสียง : musa musa
 • การออกเสียง : Aziz Aziz
 • การออกเสียง : kader kader
 • การออกเสียง : gazete gazete
 • การออกเสียง : kupa kupa
 • การออกเสียง : NASA NASA
 • การออกเสียง : yumurta yumurta
 • การออกเสียง : sabah sabah
 • การออกเสียง : bit bit
 • การออกเสียง : oyuncu oyuncu
 • การออกเสียง : yo yo
 • การออกเสียง : amin amin
 • การออกเสียง : Melih Melih
 • การออกเสียง : hastane hastane